MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Thông tin và truyền thông thành lập 3 đơn vị chuyên về chuyển đổi số

28-07-2022 - 09:30 AM | Kinh tế số

Bộ Thông tin và truyền thông thành lập 3 đơn vị chuyên về chuyển đổi số

Theo cơ cấu tổ chức mới được Chính phủ phê duyệt, Bộ Thông tin và truyền thông sẽ thành lập ba đơn vị mới là Vụ Kinh tế số và xã hội số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo nghị định mới của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông sẽ rút gọn chỉ còn 26 đơn vị. Trong khi giảm bớt 4 đơn vị cấp cục, vụ và 6 đơn vị sự nghiệp công lập, bộ sẽ thành lập 3 đơn vị mới.

Trong đó, 2 đơn vị mới thành lập liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số là Vụ Kinh tế số và xã hội số, Cục Chuyển đổi số quốc gia. Đơn vị mới thứ 3 là Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông.

Các cục, vụ sẽ không còn theo nghị định này gồm Cục Tin học hóa, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Công nghệ - thông tin, Vụ Thi đua khen thưởng.

Nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông.có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 26-7-2022.

Nghị định nêu rõ, về vị trí và chức năng, Bộ Thông tin và truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Theo T. HÀ

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên