MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Không có chuyện xin cho trong bố trí vốn

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng nay về bố trí vốn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nêu lại toàn bộ quy trình bố trí vốn và khẳng định "không có chuyện xin cho".

Sáng nay (15/6), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp tục trả lời chất vấn trước nghị trường. Nhóm vấn đề được Quốc hội tập trung thảo luận gồm giải pháp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tránh lãng phí đầu tư công và trách nhiệm của Bộ, ngành trong các dự án quan trọng quốc gia.

Trong đó, về việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đại biểu Hoàng Quang Hàm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chưa thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đó.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm cho rằng, việc đổ lỗi là do Luật Đầu tư công mới triển khai hay vướng mắc do thủ tục đầu tư không hoàn toàn thuyết phục. Vì, các dự án khởi công mới chỉ được ghi vốn khi có quyết định đầu tư từ năm trước, các dự án chuyển tiếp cơ bản đã có thủ tục đầu tư, các dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng hoặc vướng mắc khác không giải ngân được thì có thể chuyển vốn sang dự án khác. Vốn ODA có đủ cam kết với nhà tài trợ và tiến độ giải ngân thì không thể thiếu so với dự toán.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm đặt nhiều câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm đặt nhiều câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

"Vậy tại sao phân bổ vốn và giải ngân vốn chậm? Tại sao vốn ODA luôn luôn thiếu dự toán? Nhu cầu đầu tư lớn hơn nguồn vốn không phải ở Việt Nam mà quốc gia nào cũng thế. Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội đã quy định thứ tự ưu tiên nên nếu tuân thủ thì chắc chắn bố trí vốn không dàn trải. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân gốc rễ của thực trạng này. Có phải vẫn tồn tại cơ chế xin cho nên mất thời gian thống nhất tổng số vốn và danh mục phân bổ hay không? Xin cho nên phân bổ chậm, bố trí vốn dàn trải, thiếu dự toán ODA? Có phải Bộ tham gia quá sâu vào quá trình phân bổ nên ách tắc trong đầu tư hay không?" - đại biểu Hoàng Quang Hàm đặt ra hàng loạt câu hỏi cho vị trưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đáp lại câu hỏi của đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lý giải: "Về các dự án ODA luôn thiếu vốn, theo quy định, các dự án ODA trước đây luôn giải ngân theo tiến độ thực tế thực hiện dự án và cam kết của nhà tài trợ. Tuy nhiên, theo quy định mới, phải xây dựng kế hoạch và tất cả phải đưa vào kế hoạch. Trong thời gian vừa qua, một số Bộ ngành và địa phương thực sự chưa quan tâm đến vấn đề này và chưa nắm rõ nên trong quá trình xây dựng kế hoạch của mình cũng chưa đưa kế hoạch sử dụng vốn ODA vào kế hoạch".

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Trước câu hỏi của đại biểu Hoàng Quang Hàm cho rằng bố trí vốn dàn trải, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trách nhiệm không thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng cho biết hiện Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đã giao hết, chỉ còn lại 1,5%.

Đặc biệt, về câu hỏi "Có phải vẫn tồn tại cơ chế xin cho nên mất thời gian thống nhất tổng số vốn và danh mục phân bổ hay không?" của đại biểu Hoàng Quang Hàm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu lại quy trình phân bổ vốn hiện nay chi tiết cũng như xây dựng kế hoạch đề xuất và quyết định phân bổ chi tiết đều do các Bộ ngành và địa phương thực hiện. Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ làm một việc là hướng dẫn xây dựng các tiêu chí định mức, nguyên tắc tiêu chí phân bổ; tổng hợp, rà soát, báo cáo lên Chính phủ và Chính phủ sẽ quyết định báo cáo cho Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn thông qua; rồi quay ngược trở lại Chính phủ quyết định giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết.

"Toàn bộ quy trình hiện là như vậy nên không có chuyện xin cho" - Vị Tư lệnh ngành Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Mời quý vị theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về câu hỏi của đại biểu Hoàng Quang Hàm:

Theo Đinh Hương

VTV1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên