MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn

22-10-2022 - 13:59 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn

Đây là đánh giá của Bộ Xây dựng tại Hội nghị giao ban quý 3/2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2022 của Bộ Xây dựng diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo tổng kết 9 tháng đầu năm 2022 của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có khoảng 400 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng quy mô xây dựng hơn 450.000 căn đang triển khai đầu tư.

Trong đó, có 245 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân quy mô 300.000 căn hộ đang trong trạng thái chờ thực hiện thủ tục đầu tư và 156 dự án quy mô gần 157.000 căn hộ đang đầu tư xây dựng.

Các địa phương có nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang triển khai xây dựng gồm: Hà Nội có 38 dự án đang chờ làm thủ tục (gần 33.666 căn hộ), 5 dự án đang xây dựng (hơn 6.600 căn hộ); TPHCM có 11 dự án đang chờ hoàn thành thủ tục (gần 9.000 căn hộ), 38 dự án đang xây dựng (hơn 45.000 căn hộ).

Tỉnh Bình Dương có 42 dự án đang chờ hoàn thiện thủ tục (hơn 66.000 căn hộ), 6 dự án đang xây dựng (hơn 26.000 căn hộ); Đồng Nai có 12 dự án chờ hoàn thiện thủ tục (gần 4.000 căn hộ), 14 dự án đang xây dựng (hơn 14.000 căn hộ); TP Đà Nẵng có 2 dự án đang chờ làm thủ tục (hơn 1.000 căn hộ), 3 dự án đang xây dựng (gần 2.700 căn hộ).

Tính đến nay, trên cả nước đã hoàn thành xây dựng khoảng 300 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp, với quy mô gần 156.000 căn hộ, tổng diện tích sàn khoảng gần 8 triệu m2.

Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Trước hết, các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật… có nội dung rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong khi sự phối hợp trong quá trình tham gia soạn thảo, góp ý đôi khi chưa chặt chẽ, khoa học, chưa thực sự hiệu quả, chưa bảo đảm thời gian theo yêu cầu.

Việc sửa đổi các quy định của pháp luật và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá còn chậm, chưa theo kịp với những bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động về đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc còn hạn chế.

Chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc điều chỉnh quy hoạch chưa chặt chẽ. Nguồn vốn, thủ tục lập quy hoạch còn nhiều vướng mắc, khó khăn.

Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, còn chậm đổi mới. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch và phát triển đô thị còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ. Trình độ, năng lực của nhiều cán bộ, công chức, viên chức quản lý đô thị còn chưa theo kịp tình hình thực tế phát triển đô thị.

Tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng, nguyên, nhiên liệu đầu vào và các nhà thầu xây dựng thiếu việc làm, thiếu nhân lực, thiếu vốn đang diễn ra phổ biến nhưng chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để giải quyết. Các doanh nghiệp xây dựng chậm phục hồi sau đại dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao.

Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau để “ôm hàng”, “làm giá”, “tạo sóng”, “thổi giá” và gây “sốt ảo” ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường. Giá bất động sản tăng cao gây khó khăn cho những người mua có nhu cầu ở thực.

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, các đơn vị tiếp tục chủ động, quyết tâm cao và phối hợp hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; có sự phân công rõ ràng để dễ đánh giá.

Trong đó, về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng đề nghị, tập trung xây dựng Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, lấy ý kiến từ chuyên gia, đối tượng chịu tác động; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ; thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương.

Với thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Bộ Xây dựng cần theo sát tình hình để kịp thời tham mưu, điều chỉnh phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực và bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh.

Liên quan đến hoạt động xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, ban hành Thông tư về hợp đồng xây dựng; hoàn thành công tác thẩm định đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đúng quy định; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng; hoàn thành Nghị định về cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng...

Linh Phong

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên