MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát vướng mắc trong quản lý phát triển đô thị trên cả nước

28-03-2023 - 14:29 PM | Bất động sản

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quản lý và phát triển đô thị. Quá trình rà soát sẽ phát hiện những tồn tại, bất cập, chồng chéo trong các quy định pháp luật có liên quan đến phát triển đô thị như quy hoạch, đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản… cần được sửa đổi, bổ sung.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát, tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo đó, để có cơ sở đề xuất các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật Quản lý phát triển đô thị sắp tới, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tổng hợp, đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, rà soát những nội dung chồng chéo, bất cập trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý phát triển đô thị .

Đồng thời, đề xuất những chính sách hoặc nội dung cần được quy định để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát vướng mắc trong quản lý phát triển đô thị trên cả nước - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quản lý và phát triển đô thị trên cả nước.

Các địa phương phải đánh giá chung việc thực thi pháp luật về phát triển đô thị, trong đó tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn và phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; tình hình ban hành các văn bản tại địa phương về quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc quy định phân công, phân cấp quản lý.

Về phần rà soát, tổng hợp đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn thì sẽ tập trung vào công tác phân loại đô thị. Công tác phân bổ mạng lưới, phát triển hệ thống đô thị thì đánh giá về việc hình thành, phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch.

Cùng với đó, đánh giá về việc kiểm soát đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị trong từng giai đoạn kinh tế - xã hội. Đánh giá về việc kiểm soát hình thành các điểm dân cư phi nông nghiệp tự phát, các khu vực đô thị hóa không theo quy hoạch, các khu vực nông thôn đô thị hóa.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương phải đánh giá được sự phát triển đô thị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và đánh giá về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; về triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, phát triển mới các khu vực trong đô thị.

Ngoài ra, cần đánh giá về thực hiện các mô hình phát triển bền vững: đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững (kết quả và khó khăn trong áp dụng…). Đánh giá về việc thực hiện xây dựng nguồn lực cho phát triển đô thị; về quản lý Nhà nước phát triển đô thị.

Quá trình rà soát sẽ phát hiện những tồn tại, bất cập, chồng chéo trong các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến phát triển đô thị như quy hoạch , đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản… cần được sửa đổi, bổ sung. Những nội dung chưa được quy định trong các văn bản pháp luật cần được ban hành để điều chỉnh các vấn đề của thực tiễn.

Theo Ninh Phan

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên