MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các lãnh Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay

24-04-2016 - 09:50 AM | Xã hội

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã phê chuẩn ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Bộ TT&TT. Các lãnh đạo Bộ TT&TT hiện nay có Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng 4 Thứ trưởng gồm: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm.

Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và công việc, lĩnh vực cụ thể mà các lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang đảm trách.

1. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ngày sinh: 23/9/1960.

- Dân tộc: Kinh

- Nơi sinh: Phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Quê quán: Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Thành phần gia đình: Cán bộ công nhân viên chức

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 9/1978

- Ngày nhập ngũ: 25/9/1978; Ngày xuất ngũ: 23/9/1987

- Ngày vào Đảng: 2/4/1980; Ngày chính thức: 2/10/1981

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ Chính trị học

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Nga C, Anh B

- Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang Hạng 2; Hạng 3; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010 và năm 2013

- Kỷ luật: Không

- Điện thoại cơ quan: (04). 39432897

- E-mail: truongminhtuan@mic.gov.vn

* Tóm tắt quá trình công tác

- 9/1978 - 3/1980: Chiến sỹ E 853 Quân Khu IV

- 4/1980 - 6/1984: Học viên Trường Sỹ quan Chính trị

- 6/1984 - 6/1985: Trung úy, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội Trung đoàn 462, Sư đoàn 338, quân đoàn 14, Quân khu 1

- 7/1985 - 7/1986: Trung úy, Học viên Chuyên Ban Triết học, Trường Sỹ quan Chính trị

- 7/1986- 7/1987: Thượng úy, Giảng viên Triết học Mác - Lê Nin, Trường Sỹ quan Kỹ thuậtVũ khí đạn, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

- 7/1987- 7/1988: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên; Phó Bí thư Chi bộ Tuyên truyền -Thông tấn xã, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên

- 7/1988 - 9/1998: Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình; Trưởng Phòng Tuyên truyền, báo chí - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

- 9/1998 - 3/2001: Chuyên viên chính Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

- 4/2001 - 9/2002: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Bí thư Chi bộ,Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

- 10/2002 - 6/2003: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương;Quyền Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng

- 7/2003 - 02/2006: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Vụ trưởng, Phụ trách cơ quan Thường trực của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng

- 7/2003 - 02/2006: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương;Vụ trưởng Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng.

- 3/2006 - 4/2007: Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

- 4/2007 - 8/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởngBan Tuyên giáo Trung ương

- 8/2011-01/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương

- 2/2014 - 9/2015: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- 10/2015 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam,Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày 9/4/2016: được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Công việc quản lý, phụ trách:

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Báo chí; Xuất bản, In, Phát hành; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; Bản quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí, xuất bản; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng; Lịch sử truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm, và các công tác khác do Chính phủ giao.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược TT&TT; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Vụ Thông tin cơ sở.

- Theo dõi các thành phố: Hà Nội, TP.HCM.

- Theo dõi các hội, hiệp hội gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam.

2. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng.

- Ngày sinh: 10/11/1958

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại cơ quan: (04) 38225359

- E-mail: nmhong@mic.gov.vn

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từng học trường Kỹ thuật Bưu điện, sau đó được đào tạo nghiên cứu sinh tại Pháp, rồi về công tác trong ngành Bưu điện, đảm nhiệm các chức danh như Vụ phó rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu chính...

- Năm 2006 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT.

- Ngày 24/2/2011 đã được bổ nhiệm lại lần 1 làm Thứ trưởng.

- Ngày 29/2/2016, được bổ nhiệm lại lần 2 làm Thứ trưởng Bộ TT&TT

* Công việc quản lý, phụ trách:

- Phụ trách các lĩnh vực: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn chất lượng; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Bưu chính và chuyển phát; Nội chính; Các dự án về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; An ninh – Quốc phòng, Quân sự của Bộ.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Tạp chí CNTT&TT; Ban Quản lý Dự án Nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng; Cục Công tác phía Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Văn phòng Bộ (bao gồm đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung – Tây Nguyên).

- Theo dõi các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Theo dõi các hội, hiệp hội: Hội Tem Việt Nam, Chi hội Luật gia Bưu điện

3. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ TT&TT


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

- Ngày sinh: 20/8/1960

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Ước Lễ - Thanh Oai – Hà Nội

- Điện thoại cơ quan: 04.38226411

- E-mail: nthung@mic.gov.vn

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Đã được đào tạo ngành điện tử tại Cộng hòa dân chủ Đức từ năm 1978 – 1984, từng công tác tại Viện Kỹ thuật Bưu điện, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

- Năm 2006 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT.

- Ngày 24/2/2011 đã được bổ nhiệm lại lần 1 làm Thứ trưởng.

- Ngày 29/2/2016, được bổ nhiệm lại lần 2 làm Thứ trưởng Bộ TT&TT

* Công việc quản lý, phụ trách:

- Phụ trách các lĩnh vực: CNTT (bao gồm Công nghiệp CNTT; An toàn thông tin; Ứng dụng CNTT); Điện tử; Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ CNTT&TT; Hội nhập kinh tế quốc tế; Các dự án thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử.

- Quản lý hoạt động thông tin báo chí của Bộ TT&TT.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ CNTT, Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý dự án Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam; Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế; Báo Bưu điện Việt Nam; Báo điện tử VietnamNet; Nhà xuất bản TT&TT; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

- Theo dõi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Theo dõi các hội, hiệp hội: Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử, tin học Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin, Liên chi hội Nhà báo Bưu chính Viễn thông.

4. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải


Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải.

- Ngày sinh: 27/2/1960

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nam Trực - Nam Định

- Điện thoại cơ quan: 04.36281999

- E-mail: phhai@mic.gov.vn

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Gia nhập ngành TT&TT vào tháng 8/1992 (khi đó là Tổng cục Bưu điện).

- Tháng 8/1994, được bổ nhiệm Phó Văn phòng của Tổng cục Bưu điện.

- Từ tháng 8/1998, được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng và tiếp đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện.

- Tháng 11/2002, được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Viễn thông. Khi Cục Viễn thông chính thức được thành lập vào ngày 15/8/2011, được giao đảm trách chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT.

* Công việc quản lý, phụ trách:

- Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch – Tài chính của Bộ TT&TT; Định mức kinh tế - kỹ thuật, thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành TT&TT; Cơ sở hạ tầng thông tin; Tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa, công tác đầu tư, tài chính của doanh nghiệp; Các dự án thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Bưu điện Trung ương; Ban Quản lý Chương trình Viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

- Trực tiếp chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Cuộc Tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại Internet và nghe – nhìn.

- Theo dõi các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc.

5. Thứ trưởng Phan Tâm


Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm.

- Ngày sinh: 20/2/1965

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Sơn Hà – Hương Sơn – Hà Tĩnh

- Điện thoại cơ quan: 04.39439058

- Email: phantam@mic.gov.vn

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Tốt nghiệp kỹ sư điện tử ở Nga, Tiến sĩ kỹ thuật ở Pháp.

- Từ năm 2003, được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT. Sau đó, được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, hàm Vụ trưởng.

* Công việc quản lý, phụ trách:

- Phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Các dự án về lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Công tác Đảng, Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Internet Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Theo dõi hoạt động của các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên.

- Theo dõi các hội, hiệp hội: Hội Vô tuyến điện tử, Hiệp hội Internet Việt Nam.

PV

Theo Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên