MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024: Sẽ có đối tượng không được tăng lương?

Bộ Nội vụ đã rà soát được 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù. Nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì một số cơ quan còn có thể bị giảm 50% lương. Nhưng theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Do đó, còn một số đối tượng có thể không được tăng lương từ 1/7/2024.

Cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024: Sẽ có đối tượng không được tăng lương?- Ảnh 1.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước để áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với mức tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 - 2,43 lần.

Khi cải cách tiền lương, các trường hợp này đều phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới. Nếu bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù thì lương mới của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Bộ Nội vụ đã rà soát được 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù. Nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì một số cơ quan còn có thể bị giảm 50% lương.

Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương, việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Theo Nghị quyết 27, cơ cấu tiền lương mới của công chức, viên chức bao gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% quỹ lương). Ngoài ra còn có khoản tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Các ngành xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Bảng lương mới sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay để thay bằng số tiền cụ thể.

Chính phủ sẽ có phương án bảo lưu chênh lệch lương (không tăng thêm) cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan có bảng lương đặc thù để hướng đến sự công bằng với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, lương của cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan đặc thù có thể sẽ giữ nguyên và không tăng.


Hoàng Nguyễn

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên