MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng Cam Ranh (CCR) lên kế hoạch LNTT 2020 tăng nhẹ 2% so với kết quả 2019

Năm 2019 Cảng Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành vượt 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tiếp nối theo một năm 2018 thành công của Cảng Cam Ranh, ở năm 2019, tình hình thị trường hàng hóa đúng theo dự kiến kế hoạch, sản lượng tăng trưởng vượt cả sự kỳ vọng. Theo đó kết thúc năm 2019 CCR đạt kết quả khả quan với doanh thu thuần đạt gần 160 tỷ đồng, chênh lệch không đáng kể so với cùng kỳ nhưng với việc khai thác các hàng hóa qua cảng có chi phí khai thác thấp, giá vốn giảm mạnh kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt trong 2 năm gần đây, đạt hơn 40%.

Cảng Cam Ranh (CCR) lên kế hoạch LNTT 2020 tăng nhẹ 2% so với kết quả 2019 - Ảnh 1.

Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay đều không có thay đổi lớn nên các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều có mức tăng ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành vượt 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,5 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2020 Cảng Cam Ranh đặt mục tiêu đạt 170,6 tỷ đồng doanh thu, và 30,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ tăng nhẹ 2% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Tổng sản lượng kế hoạch 2020 trên 3 triệu tấn, chủ yếu là hàng rời, khả năng tiếp nhận lượng hàng và tàu như thế này đều nằm tầm dư địa phát triển của doanh nghiệp về công suất thiết kế cầu bến đến khả năng thiết bị, nhân công để bảo đảm năng suất khai thác hàng.

Cảng Cam Ranh (CCR) lên kế hoạch LNTT 2020 tăng nhẹ 2% so với kết quả 2019 - Ảnh 2.

Vân Thu

Trở lên trên