MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao su Tân Biên (RTB) ghi nhận 207 tỷ đồng lãi từ thanh lý cây vườn cây cao su trong 6 tháng đầu năm

12-09-2018 - 08:11 AM | Doanh nghiệp

Kết quả 6 tháng đầu năm 2018 Cao su Tân Biên lãi sau thuế 156 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

CTCP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán RTB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét trong đó doanh thu thuần đạt gần 202 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn đội lên cao nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu công ty chủ yếu từ bán thành phẩm mủ cao su, chiếm 64% tổng doanh thu - đây cũng là mặt hàng mang lại phần lớn lợi nhuận gộp cho công ty. Doanh thu từ bán mủ cao su đạt hơn 69 tỷ đồng nhưng khoản này lại lỗ gộp hơn 2,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trừ các khoản chi phí phát sinh như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính… thì Cao su Tân Biên ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 9,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi thuần 35,2 tỷ đồng.

Nguồn thu lớn nhất trong nửa đầu năm 2018 của Cao su Tân Biên là thanh lý hơn 380,4ha vườn cây cao su. Vườn cây cao su này có giá vốn hơn 8,2 tỷ đồng đã khấu hao hết giá trị. Riêng tiền lãi từ việc thanh lý này ghi nhận hơn 207 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến RTB ghi nhận lãi sau thuế nửa đầu năm 2018 đạt gần 156,5 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp công ty thoát lỗ, và hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, theo phê duyệt thanh lý vườn cây cao su già, kinh doanh kém hiệu quả, theo giá trị số sách kế toán đến ngày 30/4/2018 tổng diện tích vườn cây cao su cần thanh lý hơn 442ha. Nguyên giá vườn cây này hơn 10 tỷ đồng, nhưng đã khấu hao gần hết, giá trị còn lại chỉ chưa đến 100 triệu đồng. Dự kiến nếu thanh lý hết vườn cây này, đến cuối năm Cao su Tân Biên sẽ còn ghi nhận khoản lợi nhuận lớn.

Thanh Mai

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên