MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi hoa hồng đại lý kinh doanh xổ số không vượt quá 15% doanh thu

25-10-2017 - 14:36 PM | Doanh nghiệp

Mức chi hoa hồng đại lý do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định trong từng thời kỳ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Về mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng, dự thảo nêu rõ: Mức phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo uỷ quyền.

Về mức chi phí hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả: Mức chi đối với các vụ án đã đưa ra xét xử tối đa là 50 triệu đồng/vụ án. Mức chi đối với các vụ xử phạt vi phạm hành chính tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ.

Tổng mức chi tối đa trong năm tài chính không vượt quá 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Bắc và miền Trung và không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp kinh doanh xổ số đang hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Nam và của Vielott.

Mức đóng góp đối với các doanh nghiệp kinh doanh xổ số tối đa là 60 triệu đồng/năm/công ty/hội đồng (5 triệu đồng/tháng). Mức đóng góp này không bao gồm các chi phí trả thưởng, chi phí quay số mở thưởng, chi phí in vé xổ số của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực phát hành vé xổ số truyền thống theo cơ chế liên kết phát hành. Mức đóng góp cụ thể của từng doanh nghiệp do Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực quy định theo thoả thuận của từng Hội đồng.

Theo Khánh Linh

Chinhphu.vn

Trở lên trên