MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội phê duyệt hàng loạt quy hoạch

06-09-2014 - 16:26 PM |

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức và huyện Thanh Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo quy hoạch, huyện Mỹ Đức có tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch (toàn bộ địa giới hành chính huyện Mỹ Đức) khoảng 22.620ha, bao gồm đất tự nhiên đô thị khoảng 495 ha (chiếm 2,19% diện tích đất tự nhiên), trong đó, đất xây dựng đô thị khoảng 239,5ha, chỉ tiêu khoảng 199,58m2/người, đất ngoài phạm xây dựng đô thị khoảng 255,5ha.

Về dự báo dân số tối đa đến năm 2030 huyện Mỹ Đức có khoảng 207.000 dân, trong đó, dân số đô thị khoảng 12.000 người (thị trấn Đại Nghĩa), dân số nông thôn khoảng 195.000 người (21 xã).

Theo định hướng chung, huyện Mỹ Đức sẽ phát triển theo mô hình phân tán với một đô thị hạt nhân trung tâm là thị trấn Đại Nghĩa và 3 cụm đổi mới tại các xã An Mỹ, An phú, Hương Sơn. Quy hoạch chung huyện Mỹ Đức cũng đặc biệt tập trung vào phát triển tiềm lực dịch vụ-du lịch không chỉ ở cấp thành phố mà còn nâng lên ở cấp quốc gia và quốc tế.

Đối với quy hoạch huyện Thanh Oai, tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch (toàn bộ địa giới hành chính huyện Thanh Oai) khoảng hơn 12.385ha, bao gồm đất tự nhiên đô thị khoảng 1.152ha (chiếm 9,3% diện tích đất tự nhiên), trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 856ha, chỉ tiêu khoảng 131,8m2/người, đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị khoảng hơn 295ha.

Dự báo dân số tối đa đến năm 2030, khoảng 260.000 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 65.000 người (thị trấn Kim Bài, khu đô thị Thanh Hà, Mỹ Hưng và khu vực thuộc quy hoạch phân khu đô thị GS), dân số nông thôn khoảng 195.000 người.

Về tổ chức phát triển không gian, khu vực phát triển kinh tế của huyện Thanh Oai sẽ được chia làm 5 khu. Về quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, Thanh Oai sẽ phát triển các cụm công nghiệp theo hướng bền vững, phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ có giá trị, quy mô đầu tư lớn và hiệu quả; phát triển cụm tiểu thủ công nghiệp chủ yếu phục vụ ngành nghề nông tôn, chú trọng bảo vệ môi trường, kết hợp bảo tồn và khai thác du lịch; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn....

Lan Nhi

ngatt

Tài chính Plus

Trở lên trên