MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kế hoạch sử dụng đất của Hà Nội đến 2015 thế nào?

13-07-2012 - 16:35 PM |

Từ nay đến năm 2020 và trong giai đoạn 5 năm từ 2011 – 2015, diện tích đất phi nông nghiệp của Hà Nội tăng lên rõ rệt, trung bình mỗi năm tăng thêm 5.518 ha.

Tính đến 01/01/2011, tổng diện tích đất tự nhiên của Hà Nội là 332.889 ha, được chia thành 29 quận. huyện, thị xã. Trong đó, Ba Vì có diện tích lớn nhất 42.402,69ha, chiếm 12,74%, quận Hoàn Kiếm có diện tích nhỏ nhất với 528,76ha, chiếm 0,16%.

Theo dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) TP Hà Nội. Từ nay đến 2015, trung bình mỗi năm đất phi nông nghiệp sẽ tăng thêm khoảng 5.518ha, đất nông nghiệp sẽ giảm trung bình mỗi năm khoảng 4665ha.


Nếu tính đến năm 2020, theo kế hoạch đất phi nông nghiệp tăng trung bình mỗi năm là 3611,7ha, còn đất nông nghiệp sẽ giảm 4363,7ha.

Đến năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ chuyển gần 42000ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Như vậy, trung bình mỗi năm sẽ có khoảng 4.200ha đất nông nghiệp sẽ chuyển sang phi nông nghiệp.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 của Thành phố cho thấy, đất nông nghiệp đến cuối năm 2010 đã chuyển được 15.497ha, đạt 65% so với kế hoạch; đất phi nông nghiệp đã tăng được 46.305ha, đạt 81% so với kế hoạch; đất chưa sử dụng đến năm 2010 giảm 32.526ha, đạt 98,3% so với kế hoạch.

Bình An

thuatvk

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên