MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ Liêm sắp hết đất nông nghiệp

08-01-2014 - 14:58 PM |

Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Từ Liêm sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, đất phát triển hạ tầng và diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) huyện Từ Liêm.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Từ Liêm gồm 7.562,80 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 6,2% (468,80ha); đất phi nông nghiệp chiếm 93,45% (7.067,40ha), đất đô thị 2,81% (212,58ha), đất chưa sử dụng 0,35%(26,60ha).

Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Từ Liêm sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, đất phát triển hạ tầng và diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, cụ thể: năm 2011: đất nông nghiệp có diện tích 2.689,63 ha; năm 2015: còn 1.542,50 ha; năm 2011: đất phát triển hạ tầng có diện tích 1.624,02 ha; năm 2015 tăng lên 2.113,04 ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 có diện tích 4.824,98 ha, năm 2015: tăng lên 5.974,07 ha.

UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thu hồi, chuyển đổi… theo đúng quy hoạch đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch theo quy định.

Trước đó, ngày 27/12/2013, Thủ tướng chính thức ký quyết định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm với 23 phường.

Quận Bắc Từ Liêm có 4.335,34 ha diện tích tự nhiên và 320.414 nhân khẩu. Quận Nam Từ Liêm có 3.227,36 ha diện tích tự nhiên và 232.894 nhân khẩu. 23 phường thuộc 2 quận mới sẽ được hình thành trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ 1 thị trấn và 15 xã hiện tại. Hai quận mới sẽ chính thức hoạt động theo địa giới hành chính mới từ ngày 1/4/2014.

Lan Anh

ngatt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên