MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính thức "xóa sổ" Tổng cục Đường bộ từ 1/10

Chính thức "xóa sổ" Tổng cục Đường bộ từ 1/10

Ông Nguyễn Xuân Cường - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, triển khai Nghị định 56 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, đến nay, các điều kiện đối với Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất, sẵn sàng vận hành từ ngày 1/10 thay cho Tổng cục Đường bộ.

Đó là thông tin được ông Cường đưa ra tại Hội nghị giao ban quý 3/2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sáng 27/9.

“Thực hiện chủ trương chuyển đổi toàn bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về Cục ĐBVN, có 320 cán bộ đang được thực hiện quy trình bổ nhiệm. Trong đó, 105 quyết định thuộc thẩm quyền của Cục trưởng”, ông Cường nói.

Ông Cường cho biết, sau rà soát, có 19 vị trí dôi dư. Thực hiện các quy định hiện hành, Cục ĐBVN sẽ sắp xếp các vị trí nhân sự dôi dư trong 3 năm.

Trước đó, ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1218 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐBVN.

Cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Đường bộ Việt Nam có 14 đầu mối bao gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phòng Tài chính; Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế; Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Cùng đó là các Khu Quản lý đường bộ: I, II, III, IV và các đơn vị: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ thuật đường bộ.

Trong quyết định cũng nêu các điều khoản chuyển tiếp các đơn vị: Ban Quản lý dự án (QLDA) 3, Ban QLDA 4, Ban QLDA 5, Ban QLDA 8, Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ, Cụm phà Vàm Cống, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

Trở lên trên