MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS bị miễn nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng ngồi "ghế nóng"

Chủ tịch HĐQT Chứng khoán BOS bị miễn nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng ngồi "ghế nóng"

Trước đó, vào ngày 16/8, Chứng khoán BOS vừa thay dàn lãnh đạo mới, qua đó bầu ông Lê Bá phương vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (mã ART) thông báo quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Bá Phương kể từ khi HĐQT có quyết định thông qua. Theo đó, ông Lê Bá Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được bầu giữ chức vụ thay thế.

Trước đây, ông Phương chưa giữ vai trò nào tại công ty chứng khoán liên quan đến nhiều lãnh đạo FLC này, nhưng từng đảm nhận vị trí Ban kiểm soát Tập đoàn FLC trước khi từ nhiệm năm 2014.

Trước đó, vào ngày 16/8, Chứng khoán BOS vừa thay dàn lãnh đạo mới, qua đó bầu ông Lê Bá phương vào vị trí Chủ tịch HĐQT. Như vậy, ông Phương bị miễn nhiệm chỉ sau hơn 1 tháng ngồi “ghế nóng” của Chứng khoán BOS.

Thêm vào đó, cổ phiếu ART cũng bị chuyển sang diện bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát với lý do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Phía ban lãnh đạo công ty cũng đưa ra giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng bị đưa vào diện cảnh báo. Cụ thể, công ty cho biết đã hoàn thành dự báo Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và đã cố gắng tìm đơn vị kiểm toán, song chưa có đơn vị kiểm toán nào chấp nhận.

Đồng thời, HĐQT Công ty cũng cho biết đang nỗ lực tìm đơn vị kiểm toán phù hợp quy định. Ngay sau khi tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp, công ty sẽ thực hiện phát hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, cổ phiếu ART cũng bị đưa vào danh sách cổ phiếu không được cấp margin kể từ 16/9 do thuộc diện bị cảnh báo và chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc.

Hạ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên