MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

19-01-2020 - 14:45 PM | Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, quyết định: Công tác nhân sự và chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia (nếu có); xem xét, quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách (nếu có); phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu có); quyết định việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của đại biểu Quốc hội (nếu có).

Chỉ đạo việc tổng kết và tham gia các hoạt động tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Dự kiến cơ cấu, thành phần, nhân sự cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; trình Quốc hội xem xét, quyết định thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc bảo đảm khoa học, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ động theo dõi, kịp thời phát hiện để giám sát những vấn đề có thể gây bức xúc trong xã hội. Hạn chế tối đa việc bổ sung gấp nội dung vào chương trình phiên họp; đồng thời, kiên quyết không đưa vào chương trình những nội dung không bảo đảm chất lượng, tiến độ, hồ sơ không đầy đủ.


Theo Thanh Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên