MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán FPT chuẩn bị đưa hơn 90 triệu cổ phiếu niêm yết lên HoSE

Ngày 10/11 vừa qua, Chứng khoán FPT cũng đã chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Chứng khoán FPT (FPTS). Trong đó, FPTS đăng ký niêm yết toàn bộ 90,34 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng giá trị chứng khoán niêm yết trên 903 tỷ đồng.

Chứng khoán FPT là thành viên của Tập đoàn FPT, được cấp phép hoạt động năm 2007 với các nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh chứng khoán.

Ngày 10/11 vừa qua, công ty cũng đã chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kết quả kinh doanh, trên báo cáo tài chính quý 3/2016 của công ty, thể hiện trên báo cáo thu nhập toàn diện riêng, 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu mảng môi giới chứng khoán đạt 65,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt trên 9,6 tỷ đồng, hoạt động lưu ký chứng khoán thu gần 5 tỷ đồng, lớn nhất vẫn là thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu, đạt trên 104 tỷ đồng trong số gần 200 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm thu về 111 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 lãi gần 31,5 tỷ đồng.

Thanh Mai

HoSE

Trở lên trên