MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán FPT thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 15%

Trong đó chứng khoán FPT trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Ngày 8/5 tới đây CTCP Chứng khoán FPT (mã chứng khoán FTS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 15%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Như vậy Chứng khoán FPT sẽ chi khoảng 54,6 tỷ đồng tiền mặt trả cho cổ đông. Đồng thời phát hành gần 11 triệu cổ phiếu mới chia cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 110 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Năm 2018 cả doanh thu và lợi nhuận của Chứng khoán FPT tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu đạt 476 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 38% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện đạt 290 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ và vượt 32,2% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Năm 2019 Chứng khoán FPT đặt mục tiêu đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 24,3% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Chứng khoán FPT thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Mạnh Linh

Tài chính Plus

Trở lên trên