MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán HSC tăng mạnh mua trái phiếu nửa đầu năm 2019, lãi giảm gần 60% cùng kỳ năm trước

Danh mục tự doanh của HSC tại thời điểm 30/6 đạt 1.082 tỷ đồng, trong đó gần 1/3 là trái phiếu (331 tỷ).

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 470 tỷ đồng trong quý 2, giảm 32% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 763 tỷ đồng, giảm 50% cùng kỳ năm trước.

Tác động mạnh nhất đến doanh thu hoạt động trong quý này của HSC là hai mảng tự doanh và môi giới. Do ảnh hưởng từ thị trường và thanh khoản sụt giảm, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ của HSC kỳ này chỉ đạt 176,3 tỷ đồng, giảm 45% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 251,5 tỷ đồng, giảm 64,4% cùng kỳ năm trước.

Nghiệp vụ môi giới chiếm 40% tổng doanh thu của HSC, quý 2 đạt 126,7 tỷ đồng, giảm 44,5% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 238 tỷ đồng, giảm 48,4% so với cùng kỳ 2018 chủ yếu do giá trị giao dịch của toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2019 giảm 44% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, thị phần môi giới của HSC vẫn duy trì đứng thứ 2 trên thị trường.

Chứng khoán HSC tăng mạnh mua trái phiếu nửa đầu năm 2019, lãi giảm gần 60% cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

KQKD của HSC

Lãi từ cho vay margin đạt 131 tỷ trong quý 2 và 234 tỷ trong 6 tháng, giảm 20% cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm 30/6, HSC đang cho vay 4.719 tỷ đồng, tăng 44,66% so với cuối năm ngoái.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp trong quý 2 ghi nhận gần 33 tỷ đồng nhờ "một thương vụ tư vấn được thực hiện hoàn tất" trong khi cùng kỳ 2018 không có thương vụ nào tương đương, nâng lũy kế 6 tháng lên 34 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ năm 2018).

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2019 của HSC đạt 136 tỷ đồng, giảm 26%; lũy kế 6 tháng đạt 238 tỷ đồng, giảm 60% cùng kỳ 2018.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 đạt 110,6 tỷ đồng, giảm 25% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt 193 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 28% kế hoạch năm. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 817 đồng/cổ phiếu, đạt 33% kế hoạch 2019.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản HSC đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tăng 37% so với ngày 31/12/2018.

Danh mục tự doanh của HSC tại thời điểm 30/6 đạt 1.082 tỷ đồng, trong đó gần 1/3 là trái phiếu (331 tỷ). HSC đã tăng mua trái phiếu rất mạnh trong nửa đầu năm 2019 (gấp 4 lần cuối năm 2018), trong đó 191 tỷ đầu tư trái phiếu Chính phủ và 140 tỷ mua trái phiếu doanh nghiệp CII (lãi suất 11%).

Chứng khoán HSC tăng mạnh mua trái phiếu nửa đầu năm 2019, lãi giảm gần 60% cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Danh mục cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu trên Upcom đa phần là các cổ phiếu trong Vn30, nhiều nhất là MWG (1/10 danh mục, tương đương 60 tỷ giá gốc, hiện đang có lãi 3 tỷ); VJC (lãi 1,4 tỷ), HPG (lãi gần 8 tỷ), VNM (59,6 tỷ, lỗ nhẹ gần 1 tỷ), MBB (gần 50 tỷ giá gốc, lỗ 1,6 tỷ), nhìn chung danh mục cổ phiếu niêm yết không bị biến động quá mạnh.

Chứng khoán HSC tăng mạnh mua trái phiếu nửa đầu năm 2019, lãi giảm gần 60% cùng kỳ năm trước - Ảnh 3.

Danh mục tự doanh của HSC tại thời điểm 30/6/2019

Phương Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên