MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển đổi số tạo nền tảng hướng tới hải quan chính quy, hiện đại

28-06-2023 - 10:45 AM | Kinh tế số

Trong Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-TTg, để hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch và triển khai thành công Hải quan số, chuyển đổi số tạo nền tảng hướng tới chính quy, hiện đại, 

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan; đề xuất phê duyệt chủ trương dự án số 2 thuộc Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Chuyển đổi số tạo nền tảng hướng tới hải quan chính quy, hiện đại - Ảnh 1.

Tổng cục Hải quan khuyến khích việc tăng cường tương tác giữa cán bộ công chức hải quan với người dân, doanh nghiệp thông qua sử dụng công nghệ số. Ảnh (tư liệu) minh họa: Thanh Vân/TTXVN

Cùng với đó, ngành hải quan sẽ tập trung xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý, đề án và triển khai các giải pháp kỹ thuật tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng và triển khai các nền tảng ban đầu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi trong quản trị nội ngành.

Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh sẽ khuyến khích việc tăng cường tương tác giữa cán bộ công chức hải quan với người dân, doanh nghiệp thông qua sử dụng công nghệ số (thiết bị di động, mạng xã hội, các kênh thông tin phi truyền thống khác).

Bên cạnh đó, ngành hải quan đẩy mạnh việc nghiên cứu và làm chủ các công nghệ then chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và từng bước ứng dụng trong công tác quản lý nhà nước về hải quan như: internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Bigdata), phân tích thông minh (BI), di động (Mobility), chuỗi khối (Blockchain), ảo hóa (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng cục Hải quan sẽ đẩy mạnh xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý, hoàn thiện môi trường pháp lý và quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành hải quan; trong đó, ban hành các văn bản quy định chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ, hồ sơ và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, quy định, hướng dẫn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý nghiệp vụ hải quan, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại...

Theo Thùy Dương

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên