MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chuyển niêm yết

ĐHĐCĐ DDG: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 3,3 lần lên 50 tỷ đồng, năm 2021 sẽ chuyển niêm yết từ HNX sang sàn HoSE

ĐHĐCĐ DDG: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 3,3 lần lên 50 tỷ đồng, năm 2021 sẽ chuyển niêm yết từ HNX sang sàn HoSE

24/04/2021 13:22

Đặc biệt, cổ đông của DDG cũng đã thông qua tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE ngay trong năm nay.

Trở lên trên