TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CII ghi nhận hơn 4.100 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong năm 2020

01-02-2021 - 09:22 AM | Thị trường chứng khoán

CII ghi nhận hơn 4.100 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong năm 2020

Mảng kinh doanh bất động sản đóng góp hơn 3/4 tổng doanh thu của CII, giúp kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa công bố báo cáo tài chính kết thúc năm 2020.

Doanh thu thuần quý 4 ghi nhận 2.430 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ; lợi nhuận gộp 364 tỷ đồng, gấp 3 lần. Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 141 tỷ đồng lên 229 tỷ đồng; ngược lại chi phí tài chính giảm từ mức 400 tỷ đồng xuống còn 215 tỷ đồng (riêng lãi vay giảm gần 30 tỷ đồng). Chi phí bán hàng tăng mạnh, từ 12 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10 tỷ xuống còn 192 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần quý 4 ghi nhận 109 tỷ đồng, so với cùng giai đoạn năm ngoái lỗ 338 tỷ đồng. Lợi nhuận khác gần 21 tỷ đồng cũng giúp cải thiện kết quả cuối cùng. Phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ hơn 8 tỷ đồng, so với khoản lỗ 259 tỷ đồng của quý 4/2019.  

Theo giải trình, CII nói rằng lợi nhuận gộp trong một số công trình, dự án đầu tư có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tốt hơn đã hoàn thành được ghi nhận trong kỳ. Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu do dùng kỳ năm trước ghi nhận khoản chi phí mua lại trước hạn trái phiếu. Mặt khác kỳ này tăng doanh thu từ lãi tiền gửi, cho vay, lãi bảo toàn vốn chủ và cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư cũng tăng lên.

Cả năm 2020, doanh thu của CII đạt 5.379 tỷ đồng, gấp 3 lần. Doanh thu phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản, với 4.140 tỷ đồng, chiếm 77%. Mảng kinh doanh này có biên lãi gộp 26%. Doanh thu hoạt động xây lắp tăng hơn 3 lần lên 640 tỷ đồng, nhưng tỷ suất lợi nhuận không cao.

Doanh thu hoạt động tài chính của cả năm lên tới 1.345 tỷ đồng. Trong số này, 533 tỷ đồng tiền lãi đến từ chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH City Garden Thủ Thiêm và hơn 13 tỷ đồng từ chuyển nhượng CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Gần 388 tỷ đồng lợi nhuận tài chính thu về từ lãi tiền gửi, cho vay và 286 tỷ đồng lãi bảo toàn vốn chủ theo hợp đồng BOT. Các khoản lãi tài chính khác đến từ các hợp đồng BOT, thanh lý công ty con, cổ tức được chia đóng góp hơn trăm tỷ đồng.

CII ghi nhận hơn 4.100 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong năm 2020 - Ảnh 1.

Phía chi phí tài chính, 860 tỷ đồng là lãi vay phải chịu; 115 tỷ đồng phần lợi nhuận dự án khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi phân chia cho CTCP Đầu tư Pearl City liên quan đến việc hợp tác đầu tư dự án Sơn Tịnh; và 94 tỷ đồng tiền bảo lãnh, phát hành trái phiếu.

CII ghi nhận hơn 4.100 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong năm 2020 - Ảnh 2.

Chi phí bán hàng tăng mạnh do trả môi giới và hoa hồng phân phối bất động sản, gần 123 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ trong cả năm 2020 ghi nhận 293 tỷ đồng, tăng 66%.

Lưu chuyển tiền hoạt động kinh doanh trong năm của CII âm hơn 1.400 tỷ đồng nguyên nhân chính do tiền trả lãi vay và các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần hoạt động đầu tư âm 710 tỷ đồng, do tăng cường cho vay bên liên quan. Dòng tiền đối ứng đến từ việc đẩy mạnh đi vay, tiền thu đi vay gần 10.800 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2019.

Nợ dài hạn tăng mạnh từ 8.794 tỷ đồng lên 13.352 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn giảm từ 5.057 tỷ đồng xuống còn 3.234 tỷ đồng.

Về tài sản, một khoản mục đáng chú ý của CII là các khoản phải thu dài hạn tăng từ 1.491 tỷ đồng lên 1.763 tỷ đồng. Lượng này bao gồm 1.383 tỷ đồng lãi vốn chủ các dự án BOT (Chủ yếu ở dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội), 283 tỷ đồng lãi cho vay (CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận). Đây là các khoản phải thu có tiềm năng ghi nhận thành lợi nhuận tài chính trong tương lai.

CII ghi nhận hơn 4.100 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong năm 2020 - Ảnh 3.

Đông A

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên