MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cổ đông Eximbank

Chân dung 7 thành viên HĐQT Eximbank và nhóm cổ đông đứng sau: Ai sẽ là chủ tịch?

Chân dung 7 thành viên HĐQT Eximbank và nhóm cổ đông đứng sau: Ai sẽ là chủ tịch?

16/02/2022 16:42

Theo quy định pháp luật, chức danh Chủ tịch HĐQT cần được bầu trong 7 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội cổ đông ngày 15/2.

21 triệu cổ phiếu Eximbank được sang tay sau ngày họp cổ đông: ''Cú chốt lời'' trước khi công bố chức danh chủ tịch?

21 triệu cổ phiếu Eximbank được sang tay sau ngày họp cổ đông: ''Cú chốt lời'' trước khi công bố chức danh chủ tịch?

16/02/2022 16:06

21 triệu cổ phiếu EIB vừa được sang tay trong ngày hôm nay 16/2 tại giá sàn, trị giá khoảng 728 tỷ đồng - một ngày sau đại hộ cổ đông thường niên của Eximbank và ngay trước khi công bố chủ tịch.

Eximbank: Một nhóm cổ đông yêu cầu miễn nhiệm chủ tịch và 4 thành viên HĐQT

Eximbank: Một nhóm cổ đông yêu cầu miễn nhiệm chủ tịch và 4 thành viên HĐQT

08/07/2021 10:17

Nhóm cổ đông gồm: Công ty CP Rồng Ngọc, Công ty CP đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty CP Thắng Phương, cổ đông Thái Thị Mỹ Sang, cổ đông Lưu Như Trân, đang nắm giữ 10,36% vốn cổ phần ngân hàng.

Cổ đông đề nghị Eximbank thu hồi bằng được số tiền thù lao chi vượt cho lãnh đạo cũ

Cổ đông đề nghị Eximbank thu hồi bằng được số tiền thù lao chi vượt cho lãnh đạo cũ

21/04/2017 13:59

Xét thấy sự đóng góp của ban lãnh đạo cũ trong giai đoạn 2013-2015, HĐQT Eximbank đã xin ý kiến dành 10 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên này, tuy nhiên không được cơ quan chức năng cho phép và yêu cầu thu hồi toàn bộ.

Quý I, Eximbank đã thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra NHNN

Quý I, Eximbank đã thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra NHNN

21/04/2017 12:43

Kết quả kinh doanh đến hết tháng 3, lợi nhuận đạt 168 tỷ đồng, không cao do Eximbank phải trích dự phòng khá lớn chuyển nợ xấu từ các năm trước nên lợi nhuận thấp.

ĐHĐCĐ Eximbank: Cổ đông không thông qua thù lao của Ban kiểm soát năm 2017

ĐHĐCĐ Eximbank: Cổ đông không thông qua thù lao của Ban kiểm soát năm 2017

21/04/2017 08:54

Trong 17 tờ trình, Đại hội đã thông qua 15 tờ trình. 2 nội dung không được thông qua bao gồm: Tờ trình tổng mức thù lao của BKS năm 2017 và tờ trình phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland.

Trở lên trên