MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ Eximbank: Cổ đông không thông qua thù lao của Ban kiểm soát năm 2017

21-04-2017 - 08:54 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong 17 tờ trình, Đại hội đã thông qua 15 tờ trình. 2 nội dung không được thông qua bao gồm: Tờ trình tổng mức thù lao của BKS năm 2017 và tờ trình phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland.

Sáng nay (21/4) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ông Trần Lê Quyết, trưởng Ban kiểm soát Eximbank lên đọc quy chế tiến hành Đại hội:

Đến 8h5', số cổ đông có mặt là 312 cổ đông, đại diện trên 881 triệu cổ phần, chiếm trên 71% có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.

Nhiều nội dung quan trọng đã không được trình trong hôm nay

Sau khi công bố thông tin dự thảo lần 1 ngày 5/4/2017 các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Eximbank đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thong trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp về việc rút ngắn thời lượng họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và căn cứ nhu cầu ưu tiên của ngân hàng đối với các nội dung cần trình ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh chương trình so với dự thảo ngày 5/4/2017 như sau:

1. Bổ sung tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2015-2020) đối với ông Naoki Nishizawa.

2. Không trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Eximbank 4 tờ trình:

- Về việc xử lý thù lao của HĐQT, BKS các năm 2013,2014 và 2015.

- Xin chủ trương chuyển địa điểm trụ sở chính Eximbank

- Việc chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín (Sacombank).

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Cao Xuân Ninh.

3. Thực hiện báo cáo việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm Quận 1, TPHCM thay cho việc trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trong thời gian Eximbank hoàn thiện phương án cụ thể.

Theo lịch trình, Đại hội dự kiến sẽ kéo dài trong 365 phút và kết thúc vào lúc 14h35.

Cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking thay thế người tham gia HĐQT

Ngày 20/4/2017, NHNN đã có công văn chấp thuận việc Eximbank dự kiến bầu bổ sung ông Yutaka Moriwaki làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Ông Yutaka sinh năm 1963 tại Nhật Bản. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Khoa học chính trị và Kinh tế tại Đại học Waseda.

Ông có nhiều năm làm việc tại ngân hàng Sumitomo Bank Limited ở các chi nhánh Hồng Kong, Quảng Châu, Nhật Bản, Singapore,…

Hiện tại ông Yutaka Moriwaki là Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.

Cổ đông đề cử ông Yutaka là nhóm cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation, số lượng cổ phần đề cử là 123 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với nội dung trên, HĐQT trình Đại hội xem xét chấp thuận bầu ông Yutaka Moriwaki thay thế ông Naoki Nishizawa làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Lỗ lũy kế 461 tỷ đồng, Eximbank không chia cổ tức

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 461,4 tỷ đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, ngân hàng không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.

Năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của hoạt động cho vay của Eximbank sau khi sụt giảm trong năm 2015. Đồng thời ngân hàng đã thu hồi các khoản nợ có khả năng rủi ro, thu hồi nợ theo kết luận thanh tra. Cụ thể trong năm 2016, Eximbank đã thu hồi khoảng 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu DN) theo kết luận thanh tra, đồng thời đã thu hồi thêm trên 3.500 tỷ đồng dư nợ cấp tín dụng có khả năng rủi ro.

Về hoạt động tái cấu trúc trong hệ thống, trong năm 2016, Eximbank đã khởi động dự án “Eximbank Mới”, đây là dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Ban Chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược đã được thành lập cùng với 5 thành viên của HĐQT để chỉ đạo và theo dõi tiến độ của dự án...

Kết thúc năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 dự kiến đạt 600 tỷ đồng

Trong năm 2017, Eximbank dự kiến sẽ tăng trưởng quy mô tổng tài sản lên 150.000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm

Theo tờ trình tại ĐHCĐ, về việc triển khai đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, HĐQT cho biết dự án này có quy mô 5 tầng hầm, 40 tầng cao, tổng diện tích sàn 68.498 m2. Exximbank đã có chuyển quyền đất hợp lệ và cần thực hiện đóng khoảng 200 tỷ đồng nghĩa vụ bổ sung theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.600 tỷ đồng.

Đến ngày 3/2/2015, HĐQT có quyết định tạm thời chưa triển khai dự án và chờ HĐQT nhiệm kỳ VI xem xét.

Do đó, phương án HĐQT mới đưa ra là điều chỉnh phương án thiết kế kiến trúc tháp phù hợp địa bàn ,cảnh quan và mục đích sử dụng; thay đổi chức năng và chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy mô.

Đặc biệt, chọn đối tác để liên doanh, hợp tác đầu tư, các hình thức dự kiến bao gồm nhưng không hạn chế: Eximbank chỉ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phía đối tác đầu tư vốn xây dựng. Sau khi dự án hoàn thành thì Eximbank được quyền sở hữu một phần mặt bằng làm văn phòng của tòa nhà; Các hình thức hợp tác đầu tư khác phù hợp điều kiện Eximbank và pháp luật hiện hành.

Thảo luận:

Từ ngày 24/3/2016, ông Cao Xuân Ninh không tham gia HĐQT Eximbank, căn cứ theo điều lệ nếu không tham gia hợp 6 tháng liên tục thì có thể miễn nhiệm. Tôi có coi tờ trình miễn nhiệm ông Cao Xuân Ninh nhưng tại sao ĐHĐCĐ hôm nay lại rút đi?

Liên quan đến ông Cao Xuân Ninh, ở góc độ HĐQT chúng tôi,chưa xảy ra việc anh Ninh không tham gia HĐQT liên tục 6 tháng, mặc dù số lượng họp ít hơn nhưng vắng mặt đều có lý do, chúng tôi cũng đã làm kết quả báo cáo NHNN và đến nay chưa có sự vi phạm đó. Điểm thứ hai, Nghị quyết HĐQT đưa ra đơn xin miễm nhiệm thành viên HĐQT của ông Ninh, việc rút đơn này tại đại hội nhằm mục đích đảm bảo hoạt động HĐQT. Sau khi báo cáo và đã được ĐHCĐ thông qua.

Ba năm 2013, 2014, 2015 HĐQT cũ chi vượt mức kế hoạch mà đại hội cổ đông cho phép gần 52 tỷ đồng. Cổ đông đề nghị HĐQT mới phải thu hồi bằng được số tiền này.

Về việc chia thù lao trước đây, 3 năm từ 2013-2015 việc chia thù lao vượt so với quy định tuy nhiên do nguyên nhân khách quan và chủ quan do tình hình nợ xấu tăng mạnh và kết quả kinh doanh thấp chia thù lao vượt quá, xét thấy sự đóng góp của ban lãnh đạo, HĐQT xin ý kiến dành 10 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên này, tuy nhiên không được cơ quan chức năng cho phép và yêu cầu thu hồi toàn bộ. Sau ĐHCĐ, ngân hàng sẽ tiến hành từng bước, đề nghị từng thành viên trước đây thu hồi trở lại các khoản chi vượt.

Ngân hàng Eximbank vừa qua Thanh tra của NHNN yêu cầu khắc phục những sai phạm. Ai sai phạm thì phải xử lý. Cổ đông đến dự đại hội nghĩ đến dự nhằm bầu bổ sung HĐQT nhưng thực tế là bầu thay thế. Cổ đông thấy rất mừng và Eximbank nên giữ nguyên số lượng như hiện tại.

Trong tình hình hiện tại, NHNN không mua 0 đồng, những ngân hàng thua lỗ, ngân hàng yếu kém tìm cách sáp nhập ngân hàng mạnh. Cổ đông đề xuất Eximbank không sáp nhập với bất cứ ngân hàng nào, mà để NHNN quyết định.

Đến tháng 10 này là 5 năm ngân hàng đập 2 cơ sở tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm và 55A Nguyễn Chí Thanh, tôi không hiểu HĐQT cũ để cho ai đập 2 cơ sở cũ. Đi thuê tốn kém bao nhiêu. Cho nên xây trụ sở mới không nên xây 60 tầng, cho thuê văn phòng, chung cư bán cũng không được. Tôi nghĩ chỉ nên xây 10 tầng thôi.

Chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức nhưng đây là dự án phức tạp, thủ tục tư vấn vẫn chưa xong. Chi phí xây dựng tương đối lớn nên vẫn cần khảo sát kỹ lưỡng. Eximbank đã thuê 1 công ty tư vấn chuyên ngành để xác định mức độ chi đầu tư. Cụ thể, Eximbank thuê Savills tư vấn phân tích thực trạng đất như vậy làm thế nào tốt nhất.

Về số tầng xây dựng, HĐQT sẽ nghiên cứu, sẽ cân nhắc dựa trên chi phí, hiệu quả, khai thác và nhu cầu sử dụng. Chúng tôi sẽ báo cáo lại với cổ đông sau.

Tổng mức thù lao cho lãnh đạo cao trong khi cổ đông không có cổ tức, thù lao 1% lợi nhuận là hợp lý. Ngân hàng đừng để tình trạng nhiều năm qua cổ đông không được chia cổ tức.

Về việc không chia cổ tức chúng tôi hết sức chia sẻ với cổ đông, Eximbank có nền tảng vững nhưng còn nhiều vấn đề tồn đọng chúng tôi cần thời gian. Qua năm nay và nửa năm sau mới khắc phục được và sau đó mới tính đến chuyện chia cổ tức. Việc vừa bù đắp lỗ lũy kế và song song chia cổ tức, chúng tôi sẽ xin ý kiến cơ quan giám sát NHNN nhưng về cơ bản là rất khó.

Thù lao tính theo phần trăm lợi nhuận sau thuế trong khi lợi nhuận không cao, mà HĐQT làm việc rất vất vả nếu lấy tỷ lệ lợi nhuận thấp cũng khó thuyết phục, chúng tôi cũng cần mức lương tối thiểu. Về vấn đề này chúng tôi sẽ cân nhắc thêm và mong cổ đông chia sẻ.

Cổ đông kiến nghị HĐQT mới thực nghiêm kết luận số 34 của NHNN. Trong đó việc Eximland bán các bất động sản với giá mua và bán chưa đúng, đề nghị HĐQT xác định rõ khoản nào chưa đúng?

Việc đưa ra phương án khắc phục hậu quả Eximbank đưa ra chưa rõ ràng về tiến độ thực hiện và hoàn thành.

Eximbank tính thời điểm nào thoái vốn Sacombank và bán với giá bao nhiêu?

Ban lãnh đạo đã xin thoái vốn toàn bộ khỏi Sacombank để tập trung vào cốt lõi ngân hàng. Tuy nhiên việc thoái vốn NHNN đã có văn bản chấp thuận, còn thực hiện phụ thuộc vào thị trường và Sacombank. Ban lãnh đạo cũng chưa đưa ra kỳ vọng nào.

Về giá, ban lãnh đạo lựa chọn đối tác phù hợp để chuyển nhượng với mức giá tốt nhất. Tuy nhiên ở mức nào chúng tôi chưa thể trả lời được.

Kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý I/2017?

Đến cuối năm 2016 tình hình kinh doanh của ngân hàng đã được cải thiện. Trong năm 2017, Eximbank tập trung vào lĩnh vực thế mạnh cốt lõi, xử lý tồn đọng của ngân hàng. Đến 31/3/2017, tỷ lệ vốn ngắn cho vay trung dài hạn đã được kéo giảm từ 55% xuống 45%, dưới mức NHNN yêu cầu. Huy động vốn tăng trưởng 7,7% so với cuối 2016, đây là 1 tỷ lệ khá là cao và thực hiện một nửa kế hoạch năm.

Tín dụng trong 3 tháng đầu năm không tăng trưởng, tuy nhiên chúng tôi đã thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra NHNN. Do vậy tín dụng chỉ bằng mức đầu năm.

Kết quả kinh doanh đến hết tháng 3, lợi nhuận đạt 168 tỷ đồng, kết quả này không cao do Eximbank phải trích dự phòng khá lớn chuyển nợ xấu từ các năm trước nên lợi nhuận thấp.

Ứng viên Yutaka Morizaki đã trúng cử vào HĐQT

Theo công bố kết quả kiểm phiếu, ông Yutaka Morizaki đã trúng cử vào HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng thuận là 55,22%.

Trong 17 tờ trình, Đại hội đã thông qua 15 tờ trình. 2 nội dung không được thông qua bao gồm:

- Tờ trình tổng mức thù lao của BKS năm 2017.

- Tờ trình phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên