MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Công ty Cảng Hải Phòng bị hủy niêm yết

Cổ phiếu Công ty CP Cảng Hải Phòng bị hủy niêm yết bắt buộc vì có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu PHP của Công ty CP Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) từ ngày 31-8-2022.

Lý do hủy niêm yết bắt buộc là báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Cảng Hải Phòng có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong 3 năm 2019, 2020, 2021, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Cổ phiếu Công ty Cảng Hải Phòng bị hủy niêm yết - Ảnh 1.

Cảng Hải Phòng

Là cảng lớn nhất miền Bắc, Cảng Hải Phòng cổ phần hóa từ năm 2014 với vốn điều lệ 3.269 tỉ đồng, trong đó Tổng Công ty CP Hàng Hải Việt Việt Nam (Vinalines) nắm 92,56% vốn điều lệ. Với số vốn này, hiện Cảng Hải Phòng có vốn điều lệ lớn nhất trong số các doanh nghiệp cảng biển trên sàn chứng khoán.

Năm 2016, công ty có doanh thu 2.402 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 598,6 tỉ đồng. Đến năm 2021, doanh thu đạt 2.284,6 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 696,4 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1-2022 của Cảng Hải Phòng có lợi nhuận giảm và dòng tiền âm, đi ngược với xu thế tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty là 306,4 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với quý 1-2021. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp quý 1-2022 chỉ đạt 97,2 tỉ đồng, giảm 9,2% so với quý 1 năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 4,6 tỉ đồng xuống còn 62,2 tỉ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,6% lên 17,3 tỉ đồng nên lợi nhuận trước thuế quý 1-2022 chỉ đạt 140,5 tỉ đồng, giảm 10,3% so với quý 1 năm ngoái.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cảng Hải Phòng cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 1-2022 âm 267,4 tỉ đồng, trong khi quý 1-2021 dương 50,7 tỉ đồng. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần trong quý 1-2022 âm 168,9 tỉ đồng, trong khi quý 1 năm ngoái dương 34,3 tỉ đồng.

Theo Sơn Nhung

Người Lao động

Trở lên trên