MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể xuất khẩu măng tây sang Úc ngay từ tháng 3

29-02-2020 - 22:23 PM | Thị trường

Úc là nước nhập khẩu nhiều măng tây. Các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể đưa mặt hàng này sang Úc từ tháng 3/2020.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, măng tây là mặt hàng nông sản tươi có thể xuất khẩu ngay sang Úc mà không cần phải đàm phán mở cửa.

Úc là quốc gia nhập khẩu nhiều măng tây, chủ yếu từ Mexico và Peru. Năm 2019, kim ngạch nhập khẩu măng tây vào Úc đạt gần 18 triệu USD (số liệu của ITC).

Việt Nam dù đã trồng nhiều măng tây, tập trung ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Hà Nội ..., nhưng măng tây Việt Nam hiện vẫn chưa có mặt tại Úc.

Chính vì vậy, vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã làm việc với nhà nhập khẩu Úc để  sẵn sàng nhập măng tây từ Việt Nam ngay trong tháng 3 này và có kế hoạch nhập khẩu ổn định.

Thương vụ Việt Nam tại Úc đề nghị các nhà xuất khẩu, hợp tác xã, nông dân trồng măng tây ở Việt Nam, liên hệ với Thương vụ theo địa chỉ email: au@moit.gov.vn để kết nối trực tiếp với doanh nghiệp nhập khẩu.

Măng tây xuất khẩu vào Úc không  phải xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, các lô hàng sẽ bị kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về an toàn sinh học theo quy định của Úc. Quan trọng nhất không được nhiễm bọ trĩ (Thripidae).

Theo Sơn Trang

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên