MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cổ tức bằng cổ phiếu

Phú Tài (PTB) triển khai phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 40%

Phú Tài (PTB) triển khai phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 40%

26/04/2022 06:02

Năm 2021 Phú Tài (PTB) đạt 526 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Hodeco (HDC) triển khai phương án phát hành gần 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Hodeco (HDC) triển khai phương án phát hành gần 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

25/04/2022 21:16

Năm 2021 Hodeco báo lãi sau thuế 311 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ.

VLA tăng 160% từ đầu năm, Công ty Công nghệ Văn Lang sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 85%

VLA tăng 160% từ đầu năm, Công ty Công nghệ Văn Lang sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 85%

22/04/2022 14:10

Năm 2021 Công nghệ Văn Lang báo lãi sau thuế gấp 333 lần cùng kỳ năm 2020.

Cổ phiếu của Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn tăng vọt lên mức 3 chữ số, sắp chia cổ tức tổng tỷ lệ 100%

Cổ phiếu của Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã duy nhất trên sàn tăng vọt lên mức 3 chữ số, sắp chia cổ tức tổng tỷ lệ 100%

14/04/2022 10:15

Trong đó công ty trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%.

Hoá chất Đức Giang (DGC) thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 117%

Hoá chất Đức Giang (DGC) thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 117%

13/04/2022 22:23

Năm 2021 Hoá chất Đức giang báo lãi sau thuế 2.514 tỷ đồng, tăng trưởng 165% so với năm trước đó.

Bất động sản Phát Đạt (PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành 179 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 36,3%

Bất động sản Phát Đạt (PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành 179 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 36,3%

12/04/2022 14:10

Năm 2021 Phát Đạt đạt 1.860 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 52,5% so với năm trước đó.

Y tế Bình Định (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Y tế Bình Định (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

23/03/2022 21:50

Y tế Bình Định dự kiến phát hành 11,51 triệu cổ phiếu tạm ứng năm 2021 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

EVN Finance (EVF) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức

EVN Finance (EVF) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức

22/02/2022 08:45

Năm 2021 EVN Finance lãi sau thuế 330 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ.

Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) chốt danh sách cổ đông phát hành 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) chốt danh sách cổ đông phát hành 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

18/02/2022 15:24

Hạ tầng Vĩnh Phúc trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Tập đoàn công nghệ CMC (CMG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tập đoàn công nghệ CMC (CMG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

18/01/2022 22:30

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC công ty mẹ đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2020.

Tập đoàn Alpha Seven (DL1) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tập đoàn Alpha Seven (DL1) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

09/01/2022 23:02

Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới.

Thị giá "ly trà đá" 1.200 đồng/cp, một doanh nghiệp ngành than sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 19%

Thị giá "ly trà đá" 1.200 đồng/cp, một doanh nghiệp ngành than sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 19%

09/01/2022 12:08

Doanh nghiệp ngành than này thường xuyên trả cổ tức tỷ lệ cao cho cổ đông những năm gần đây.

Nam Hoa Toys (NHT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Nam Hoa Toys (NHT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

08/01/2022 15:21

Nam Hoa Toys sẽ phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2020.

Trisedco (DAT) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Trisedco (DAT) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

06/01/2022 09:41

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2020.

Trở lên trên