MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Cổ tức bằng cổ phiếu

Phú Tài (PTB) triển khai phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 40%

Phú Tài (PTB) triển khai phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 40%

26/04/2022 06:02

Năm 2021 Phú Tài (PTB) đạt 526 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Hoá chất Đức Giang (DGC) thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 117%

Hoá chất Đức Giang (DGC) thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 117%

13/04/2022 22:23

Năm 2021 Hoá chất Đức giang báo lãi sau thuế 2.514 tỷ đồng, tăng trưởng 165% so với năm trước đó.

Y tế Bình Định (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Y tế Bình Định (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

23/03/2022 21:50

Y tế Bình Định dự kiến phát hành 11,51 triệu cổ phiếu tạm ứng năm 2021 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

EVN Finance (EVF) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức

EVN Finance (EVF) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức

22/02/2022 08:45

Năm 2021 EVN Finance lãi sau thuế 330 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ.

Tập đoàn công nghệ CMC (CMG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tập đoàn công nghệ CMC (CMG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

18/01/2022 22:30

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 90 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC công ty mẹ đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2020.

Tập đoàn Alpha Seven (DL1) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tập đoàn Alpha Seven (DL1) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

09/01/2022 23:02

Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới.

Nam Hoa Toys (NHT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

Nam Hoa Toys (NHT) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%

08/01/2022 15:21

Nam Hoa Toys sẽ phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2020.

Trisedco (DAT) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Trisedco (DAT) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

06/01/2022 09:41

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2020.

Trở lên trên