MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Y tế Bình Định (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Y tế Bình Định (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Y tế Bình Định dự kiến phát hành 11,51 triệu cổ phiếu tạm ứng năm 2021 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar - mã chứng khoán DBD) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó Y tế Bình Định dự kiến phát hành 11,51 triệu cổ phiếu tạm ứng năm 2021 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 115 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2022 sau khi được UBCK chấp thuận.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Y tế Bình Định đạt 1.559 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 16,4% lên gần 184 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Y tế Bình Định còn 412 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 122 tỷ đòng trong quỹ đầu tư phát triển và 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

https://cafef.vn/y-te-binh-dinh-dbd-trien-khai-phat-hanh-gan-12-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-20220323213401723.chn

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên