MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố thông tin không đúng thời hạn, cả Tổng công ty Đức Giang và Tico đều bị phạt

Nguyên nhân, do 2 công ty này không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Ngày19/07/2017, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Đức Giang – CTCP số tiền 60 triệu đồng

Nguyên nhân là do công ty đã công bố thông tin không đúng theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Báo cáo thường niên năm 2015, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016).

Cùng ngày, UBCKNN cũng quyết định phạt CTCP Tico số tiền 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Tico báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2016).

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó ngày 18/07/2017, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP May Phú Thành và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – CTCP mỗi đơn vị 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng quy định.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên