MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty dược lớn thứ 2 sàn chứng khoán muốn hủy niêm yết khi tập đoàn Đức nắm giữ hơn 99,5% vốn

Công ty dược lớn thứ 2 sàn chứng khoán muốn hủy niêm yết khi tập đoàn Đức nắm giữ hơn 99,5% vốn

Nhằm giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, phía Pymepharco (PME) đề xuất phương án để cổ đông lớn nhất Stada chào mua công khai toàn bộ lượng cổ phiếu còn lại (355.911 cổ phiếu, tương đương 0,47% vốn).

Dược phẩm Pymepharco (PME) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, nội dung đáng chú ý sẽ hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy niêm yết trên HoSE, tương ứng toàn bộ lượng cổ phiếu do cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ sẽ được phía cổ đông lớn Stada chào mua công khai.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) cung cấp, cổ đông lớn Stada đang nắm tới 99,53% vốn tại PME. Theo đó, PME không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ tình hình như trên cũng như để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, ban lãnh đạo dự trình cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, sau đó sẽ hủy niêm yết trên HoSE trong năm 2021.

Mặt khác, nhằm giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, phía PME đề xuất phương án để cổ đông lớn nhất Stada chào mua công khai toàn bộ lượng cổ phiếu còn lại (355.911 cổ phiếu, tương đương 0,47% vốn).

Về PME, ĐHĐCĐ bất thường mới đấy đã thông qua việc cho phép cổ đông lớn Stada Service Holding B.V và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai, tỷ lệ tán thành 99,96%.

Kể từ ngày Nghị quyết thông qua, Stada và người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong 1 lần hoặc nhiều lần. HĐQT cũ cũng chính thức bãi nhiệm, thay thế là người từ Stada. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thay đổi từ 11 người giảm xuống còn 9 người.

Được biết, Stada Service Holding B.V là công ty con của Tập đoàn dược phẩm STADA Arzneimittel AG (Đức). Đơn vị này gia nhập PME từ năm 2008, sau đó trở thành cổ đông chiến lược nắm giữ 62% vốn. Tính đến cuối năm 2020, Stada Service Holding B.V tăng sở hữu lên 88% và tiếp tục tăng lên 99,5% vào cuối tháng 2/2021.

Công ty dược lớn thứ 2 sàn chứng khoán muốn hủy niêm yết khi tập đoàn Đức nắm giữ hơn 99,5% vốn - Ảnh 1.

Tri Túc

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên