MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Quản lý đầu tư Trí Việt chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Quản lý đầu tư Trí Việt (mã chứng khoán TVC) vừa có thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, CTCP Quản lý đầu tư Trí Việt đăng ký chào bán hơn 12 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, Trí Việt đang niêm yết và lưu hành gần 24,1 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu dự kiến phát hành bằng 1/2 số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Số tiền thu về trong đợt chào bán trên khoảng 120 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư chứng khoán, tài trợ thêm vốn cho công ty con là CTCP Chứng khoán Trí Việt, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn lưu động.

Hiện tại, TVC đang sở hữu 75,1% vốn điều lệ của Chứng khoán Trí Việt (tương ứng số vốn góp 72,1 tỷ đồng). Dự kiến chào bán thành công, TVC sẽ tài trợ thêm khoảng 23,22 tỷ đồng vào công ty con.

Việc phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên