MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Lỗ hơn trăm tỷ quý 4, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã âm vốn chủ sở hữu gần 500 tỷ đồng

Lỗ hơn trăm tỷ quý 4, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã âm vốn chủ sở hữu gần 500 tỷ đồng

08/02/2017 11:22

Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối năm trên 1.000 tỷ đồng.

Trở lên trên