MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công viên nước Đầm Sen (DSN) trả nốt cổ tức đợt cuối năm 2018 tỷ lệ 29%

Trước đó Công viên nước Đầm Sen đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 36%.

Ngày 25/2 tới đây CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán DSN) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 29%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.900 đồng. Thời gian thanh toán 8/3/2019.

Như vậy với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công viên nước Đầm Sen sẽ chi khoảng 35 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó Công viên nước Đầm Sen đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 thành công. Đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu đạt hơn 216,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 120,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95,7 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ chia cổ tức 65%, tương ứng tổng tiền chi hơn 78,5 tỷ đồng. Trước đó Công viên nước Đầm Sen đã tạm ứng 36% bằng tiền cho cổ đông, số còn lại chi trả nốt đợt này.

Năm 2019 Công viên nước Đầm Sen đặt mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 219 tỷ đồng. Đồng thời giữ mức tổng chi cho quảng cáo, ca nhạc, tiếp thị trong năm ở tỷ lệ 6% tổng doanh thu. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 36%.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên