MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Coteccons sắp sửa thưởng trăm tỷ cho cán bộ chủ chốt, ông Nguyễn Bá Dương nhận thù lao 270 triệu/tháng

20-06-2017 - 14:01 PM | Doanh nghiệp

Tính theo phương án nào thì giá trị cổ phiếu ESOP mà cán bộ Coteccons nhận được cũng rất đáng mơ ước.

Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) vừa công bố tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tại ĐHCĐ thường niên lần này, Coteccons sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt năm 2017 và điều chỉnh chính sách khuyến khích giai đoạn 2016-2020.

Về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, theo chính sách khuyến khích tại Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, Coteccons sẽ phát hành 2,59 triệu cổ phiếu tương đương giá trị tính theo mệnh giá là 25,9 tỷ đồng tuy nhiên, HĐQT đề xuất điều chỉnh phương thức khuyến khích năm 2016 theo phương án một phần cổ phiếu và 1 phần bằng tiền mặt. Cụ thể:

Giá trị khuyến khích là gần 210 tỷ đồng, công ty sẽ phát hành 1.305.000 cp bán cho cán bộ chủ chốt mức giá 40.000 đồng/cp tương đương tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá là 13,05 tỷ đồng. Phần giá trị khuyến khích còn lại là hơn 104 tỷ đồng lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2016 và trả bằng tiền cho cán bố chủ chốt.

Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, hiện tại, thị giá cổ phiếu CTD đạt 217.000 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo chính sách khuyến khích tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 là gần 560 tỷ đồng còn nếu tính theo phương án mà HĐQT đề xuất là 335 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ lần này, công ty cũng trình cổ đông chi tiết việc trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2016. Ngân sách theo ĐHCĐ phê duyệt (làm tròn) là 10,65 tỷ đồng, phân phối như sau:

Ông Nguyễn Bá Dương là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhận thù lao 200 triệu đồng/tháng cho riêng chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Ngoài ra, ông Dương còn được nhận thù lao 20 triệu đồng/tháng cho chức danh trưởng ban của Tiểu ban chiến lược và 50 triệu đồng/tháng cho trưởng ban tiểu ban nhân sự.

Ông Trần Quang Quân là Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ nhận thù lao 100 triệu đồng/tháng và cả năm 2016 là 1,2 tỷ đồng.


Thù lao đáng mơ ước của giàn lãnh đạo Coteccons

Thù lao đáng mơ ước của giàn lãnh đạo Coteccons

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên