MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ctcp đầu tư và phát triển đô thị long giang

Hết lỗ lũy kế, LGL được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2015

Hết lỗ lũy kế, LGL được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2015

06/04/2015 09:58

Năm 2014, theo báo cáo hợp nhất, LGL lãi sau thuế gần 33 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 30,2 tỷ đồng. LNST chưa phân phối tính đến cuối năm 2014 là 968 triệu đồng.

Trở lên trên