MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết lỗ lũy kế, LGL được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2015

06-04-2015 - 09:58 AM | Doanh nghiệp

Năm 2014, theo báo cáo hợp nhất, LGL lãi sau thuế gần 33 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 30,2 tỷ đồng. LNST chưa phân phối tính đến cuối năm 2014 là 968 triệu đồng.

Ngày 03/04/2015, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định đưa cổ phiếu LGL của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2015.

Lý do là CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, theo quy định tại Khoản 4.1 và Khoản 4.2 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Trước đó, từ ngày 10/04/2014, LGL bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2013 và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 trên BCTC kiểm toán bị âm. Cụ thể, năm 2013 của LGL lỗ sau thuế 49,8 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại cuối năm 2013 là 28,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2014, theo báo cáo hợp nhất, LGL lãi sau thuế gần 33 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 30,2 tỷ đồng. LNST chưa phân phối tính đến cuối năm 2014 là 968 triệu đồng.

Mai Linh

Minh Trang

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên