MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Đại Chiến Xích Bích

Tào Tháo đại bại trong trận chiến Xích Bích, tội đầu không thể không tính cho vị quân sư này!

Tào Tháo đại bại trong trận chiến Xích Bích, tội đầu không thể không tính cho vị quân sư này!

12/10/2020 22:48

Trong trận chiến Xích Bích, Tào Tháo đã tin rằng thắng lợi nhất định sẽ về phía mình.

Binh hùng tướng mạnh, lại có 4 mưu sĩ phò tá, hà cớ gì Tào Tháo vẫn trúng kế của Chu Du, thua đau trong đại chiến Xích Bích?

Binh hùng tướng mạnh, lại có 4 mưu sĩ phò tá, hà cớ gì Tào Tháo vẫn trúng kế của Chu Du, thua đau trong đại chiến Xích Bích?

12/10/2020 21:28

Trong trận chiến Xích Bích, Tào Tháo đã tin rằng thắng lợi nhất định sẽ về phía mình.

Phạm cùng 1 lỗi chí mạng với cả Tư Mã Ý và Lưu Bị, Tào Tháo cay đắng tạo cơ hội cho gia tộc Tư Mã vùng lên

Phạm cùng 1 lỗi chí mạng với cả Tư Mã Ý và Lưu Bị, Tào Tháo cay đắng tạo cơ hội cho gia tộc Tư Mã vùng lên

06/10/2020 22:19

Sai lầm của Tào Tháo đã khiến tập đoàn Tào Ngụy đối diện với vô số khó khăn về sau.

Nếu Triệu Vân thay Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, lịch sử có thay đổi theo cách hậu thế nghĩ?

Nếu Triệu Vân thay Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, lịch sử có thay đổi theo cách hậu thế nghĩ?

19/04/2020 21:45

Trên thực tế, việc Lưu Bị bổ nhiệm Quan Vũ vào chức trấn thủ Kinh Châu thay vì Triệu Vân lại xuất phát từ nhiều lý do hết sức thuyết phục.

Trở lên trên