MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại hội cổ đông OGC lần 1 diễn ra bất thành, chỉ có hơn 57% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Đại hội cổ đông OGC lần 1 diễn ra bất thành, chỉ có hơn 57% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Theo cập nhật đến 9h33’, đại hội ghi nhận sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng hơn 171 triệu cổ phần, chiếm 57,02% số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 65% để có thể tổ chức đại hội.

Sáng 29/4, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Theo cập nhật đến 9h33’, đại hội ghi nhận sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng hơn 171 triệu cổ phần, chiếm 57,02% số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 65% để có thể tổ chức đại hội. Như vậy, ĐHĐCĐ OGC năm 2021 không đủ điều kiện tiến hành.

Ngay trước thềm ĐHCĐ 2021, nhóm cổ đông sở hữu 51,02% cổ phần OGC yêu cầu bổ sung thêm vào chương trình đại hội một số nội dung.

Tại đại hội lần này, OGC sẽ trình cổ đông về việc thay đổi tên công ty từ Tập đoàn Đại Dương thành CTCP Tập đoàn OGC và thay đổi trụ sở từ số 4 Láng Hạ về 138B Giảng Võ.

Trong năm trước, cổ đông OGC đã không thông qua phương án đổi tên công ty cũng như trụ sở. Thời điểm đó, OGC dự tính chuyển trụ sở về 19 Nguyễn Trãi nhưng năm nay công ty đã thay đổi sang 138B Giảng Võ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, OGC dự kiến trình đại hội thông qua các chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 968 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 80% so với thực hiện năm trước.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021, OGC sẽ tiếp tục tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tinh gọn hiệu quả, thoái vốn ở các công ty, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; Tiếp tục tìm các đối tác để chuyển nhượng các dự án hiệu quả không cao cho các đối tác có năng lực hoặc phương thức hợp tác đầu tư phù hợp.

Bên cạnh đó, Ocean Group sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn; Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trên cơ sở tin cậy và dùng nguồn tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản huy động vốn.

Đại hội cổ đông OGC lần 1 diễn ra bất thành, chỉ có hơn 57% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. - Ảnh 1.

Bảo Sơn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên