MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại hội XIII của Đảng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Đại hội XIII của Đảng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế

Ngày 26/1/2021, Đại hội XIII của Đảng đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Nhiều hãng truyền thông, các tờ báo lớn trong khu vực và trên thế giới đã đưa tin, đặc biệt về tầm quan trọng của đại hội lần này của Việt Nam.

Tờ The Star (Malaysia) dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Đại hội, rằng Đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, đời sống kinh tế - xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới đang chịu tác động mạnh mẽ bởi những thách thức, như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cùng với cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội XIII của Đảng là một kỳ đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

The Star viết, Đại hội XIII sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Hãng tin Reuters (Anh) nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại phiên khai mạc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, với gần 1.600 đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, những thành tựu to lớn trong năm vừa qua của Việt Nam được thể hiện rõ với sự phát triển kinh tế vượt bậc cũng như thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Hãng tin dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa". Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định chất lượng tăng trưởng được ổn định, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp.

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) đã chỉ rõ những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong năm 2020. Bên cạnh đó, tờ báo trích lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về mức tăng trưởng GDP 2,91% của Việt Nam năm 2020.

Cuối cùng, với tiêu đề "Nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra những cảnh báo về thách thức trước mắt", tờ Washington Post (Hoa Kỳ) đã dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vấn đề toàn cầu hóa và sự hội nhập toàn cầu đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những khó khăn trong tương lai, điển hình như cạnh tranh chiến lược và cạnh tranh kinh tế.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên