MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT lên kế hoạch ESOP

FPT lên kế hoạch ESOP

Trên thị trường, cổ phiếu FPT hiện quanh mức 79.000 đồng/cp trong khi mức giá chào bán cho cán bộ chỉ bằng 1/8 thị giá (10.000 đồng/cp).

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán FPT) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2023 và cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2022.

Cụ thể, FPT dự kiến phát hành mới hơn 1,8 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng/cp cho đối tượng là cán bộ quản lý cấp cao trẻ do HĐQT phê duyệt, có thành tích đóng góp và tiềm năng xây dựng công ty trong tương lai, sẵn sàng cam kết cống hiến lâu dài cho sự phát triển của công ty.

Lượng cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Song song, FPT dự kiến phát hành gần 5,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi chỉ 10.000 đồng/cp. Đối tượng được mua là cán bộ nhân viên có Level 4 trở lên và một số cán bộ nhân viên có thành tích đặc biệt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

Danh sách nhân viên tham gia mua cổ phiếu đính kèm gồm 179 người. Lượng cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Như vậy sẽ có khoảng 7,3 triệu cổ phiếu ESOP chuẩn bị được FPT phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Nguồn vốn thu về dự kiến được bổ dung vốn lưu động.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT chốt phiên 17/3 đạt 79.000 đồng/cp. Như vậy lượng cổ phiếu ESOP mới có giá trị lên tới hơn 570 tỷ đồng. Tuy nhiên mức giá chào bán cho cán bộ chỉ bằng 1/8 thị giá trị sàn.

FPT lên kế hoạch ESOP - Ảnh 1.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu thuần 44.010 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.662 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,9% so với năm 2021.

FPT lên kế hoạch ESOP - Ảnh 2.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên