MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị Quốc hội kỳ này chưa bàn về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

23-05-2017 - 09:21 AM | Xã hội

Ủy ban thường vụ đề nghị Quốc hội chưa bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mà đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và sẽ xem xét bổ sung sau.

Sáng nay 23/5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV tiếp tục bước vào phiên làm việc thứ hai với các nội dung về xây dựng luật, pháp lệnh.

Theo báo cáo trình bày tại Quốc hội, tại kỳ họp thứ 3 đang diễn ra, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 13 luật, 03 nghị quyết và cho ý kiến về 05 dự án luật khác. Đến nay, 13/13 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua và các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến đã được chuẩn bị, bảo đảm điều kiện trình Quốc hội.

Đối với Chương trình năm 2017, Chính phủ đề nghị:

Trình Quốc hội thông qua sớm trước một kỳ họp đối với 02 dự án luật (Luật Đo đạc và bản đồ - cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4);

Lùi thời gian trình 04 dự án luật (Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện - từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4);

Bổ sung vào Chương trình 02 dự thảo nghị quyết (Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3) và 04 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường - cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt - cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4).

Để kịp thời chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 rút khỏi Chương trình các dự án Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, thông qua tại kỳ họp thứ 4 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng; bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 các dự thảo Nghị quyết về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự.

Về các dự án còn lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội:

Không thay đổi thời gian trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ mà thực hiện theo đúng tiến độ Chương trình đã được Quốc hội quyết định.

Chuyển dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi) thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp; bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường vào Chương trình kỳ họp thứ 4. Tuy nhiên, có thông qua hai dự án Luật này ngay trong kỳ họp thứ 4 hay không sẽ do Quốc hội quyết định khi xem xét nội dung cụ thể của từng dự án.

Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Chưa bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mà đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và sẽ xem xét bổ sung sau.

Tùng Lâm – Trần Dũng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên