MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất bổ sung quy định tuổi máy bay khi đăng ký quốc tịch Việt Nam

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch tàu bày và đăng ký các quyền đối với tàu bay, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định về tuổi tàu bay đối với tàu bay đã qua sử dụng khi đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Theo Nghị định số 68/2015/NĐ-CP, điều kiện tàu bay được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam như sau: 1- Chưa có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa đăng ký quốc tịch nước ngoài; 2- Có giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu tàu bay; quyền chiếm hữu tàu bay đối với trường hợp thuê - mua hoặc thuê tàu bay; 3- Đối với tàu bay đã qua sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về tuổi của tàu bay theo quy định của pháp luật; 4- Đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định về điều kiện tàu bay được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam như sau: Tàu bay đã qua sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về tuổi của tàu bay. Cụ thể:

Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: Không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bay trực thăng không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Đối với tàu bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, kinh doanh hàng không chung: Không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Các loại tàu bay khác ngoài quy định trên, không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 30 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Dự thảo nêu rõ, tuổi của tàu bay tại quy định này không áp dụng với tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam đăng ký lại quốc tịch tàu bay sau khi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Theo Tuệ Văn

Chinhphu.vn

Trở lên trên