MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án PPP Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Đề xuất lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án PPP Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP (đối tác công - tư) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đề xuất, Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ liên quan; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, do dự án có tổng mức đầu tư lớn (56.520 tỷ đồng); phạm vi rộng (gồm 3 tỉnh/thành phố); được đầu tư theo phương thức PPP và sử dụng vốn nhà nước chiếm 47,3% tổng mức đầu tư dự án nên cần phải đánh giá kỹ lưỡng về quy mô, hướng tuyến, phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư... trên cơ sở đó đánh giá về phương án tài chính, hiệu quả đầu tư và các nội dung khác của dự án.

Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hình thức kiêm nhiệm, không có đủ thời gian và điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ của dự án phục vụ cho công tác thẩm định.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần thiết phải thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời gian 90 ngày. Nếu thực hiện đấu thầu lựa chọn tư vấn thẩm tra theo quy định đấu thầu thông thường sẽ mất khá nhiều thời gian mới lựa chọn được tư vấn thẩm tra.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng cho phép lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong nước theo quy trình, thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP (lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong trường hợp đặc biệt) và giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc thẩm định, thuê tư vấn thẩm tra bảo đảm tiến độ.

Trước đó, ngày 16-1-2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 05/TTr - UBND của UBND thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại tờ trình này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Thủ tướng xem xét giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án PPP thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc Vành đai 4 để làm cơ sở triển khai tiếp theo.

Đề xuất lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án PPP Vành đai 4 - Vùng Thủ đô - Ảnh 1.

Dự án thành phần 3 có mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của Hà Nội, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quy mô dự kiến đầu tư khoảng 112,8km, quy mô 4 làn xe với bề rộng mặt cắt ngang là 17m (bề rộng cầu 17,5m) bao gồm 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh giao cắt với đường hiện trạng cùng với các lối ra vào đường cao tốc bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả.

Sơ bộ tổng mức đầu tư 56.536 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 18.313 tỷ đồng; ngân sách địa phương 8.776 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư thu xếp 29.447 tỷ đồng.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên