MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất mức lợi nhuận của nhà đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán nguồn vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Dự thảo nêu rõ về xác định lợi nhuận của nhà đầu tư. Theo đó, lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (tính theo tỷ lệ %) bằng mức lợi nhuận trung bình trên phần vốn chủ sở hữu (tính theo tỷ lệ %) của nhà đầu tư ở các dự án giao thông đường bộ do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Giao thông vận tải đã triển khai theo hình thức hợp đồng BOT trong thời gian vừa qua.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm tính toán mức lợi nhuận cụ thể theo nguyên tắc trên làm cơ sở phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Mức lợi nhuận chính thức của nhà đầu tư được xác định thông qua đấu thầu cạnh tranh theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP, dự thảo đề xuất: Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018.

Mức vốn Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi về tài chính được xác định trên cơ sở kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Quản lý thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP

Đối với phần vốn đầu tư công bố trí cho các hạng mục công việc do Cơ quan nhà nước thực hiện, việc quản lý, thanh toán theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình, Nhà nước sẽ thực hiện thanh toán phần giá trị khối lượng hoàn thành sau khi nhà đầu tư đã giải ngân hết 50% số vốn chủ sở hữu theo quy định và đủ điều kiện giải ngân phần vốn vay, đảm bảo các nguyên tắc sau:

Việc thanh toán song song theo tỷ lệ giữa phần vốn đầu tư của Nhà nước, vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải được quy định cụ thể tại hợp đồng dự án giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

Việc thanh toán phù hợp với khối lượng, giá trị xây dựng hoàn thành đã được nghiệm thu đồng thời đảm bảo nằm trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn vốn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các dự án PPP.

Việc phân bổ và kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công bố trí hỗ trợ phần chi phí xây dựng công trình thực hiện theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Theo Khánh Linh

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên