MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dhcd-thuong-nien-2014

PTC có thể lỗ tới 18 tỷ đồng năm 2014

PTC có thể lỗ tới 18 tỷ đồng năm 2014

29/09/2014 13:11

Trong trường hợp công ty kịp chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Pháp Vân trong năm 2014, PTC có thể lãi 27 tỷ đồng.

ALT, PTI : Nghị quyết ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn

ALT, PTI : Nghị quyết ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn

17/04/2014 15:38

PTI có kế hoạch phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Vinagolf thống nhất kế hoạch lợi nhuận 2,2 tỷ đồng năm 2014

Vinagolf thống nhất kế hoạch lợi nhuận 2,2 tỷ đồng năm 2014

17/03/2014 12:40

Năm 2013, lợi nhuận của VNG giảm sút, chỉ còn 461 triệu đồng (theo báo cáo hợp nhất kiểm toán), công ty quyết định không chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hòa Phát dự chi cổ tức 30% cho năm 2013

Hòa Phát dự chi cổ tức 30% cho năm 2013

13/03/2014 15:48

Trong đó 15% được chi trả bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu.

HEV: ĐHCĐ thường niên 2014, Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 16%

HEV: ĐHCĐ thường niên 2014, Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 16%

13/03/2014 12:02

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

ABT: Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 3/2013 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt

ABT: Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 3/2013 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt

14/01/2014 20:01

Như vậy, tổng cộng cả 3 đợt tạm ứng, tỷ lệ chi trả cổ tức của ABT đã đạt đến "ngưỡng" 60% mà ĐHCĐ thông qua.

Trở lên trên