MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinagolf thống nhất kế hoạch lợi nhuận 2,2 tỷ đồng năm 2014

17-03-2014 - 12:40 PM | Doanh nghiệp

Năm 2013, lợi nhuận của VNG giảm sút, chỉ còn 461 triệu đồng (theo báo cáo hợp nhất kiểm toán), công ty quyết định không chi trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf - VNG) công bố Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên đã diễn ra ngày 15/3/2014.

Hầu hết các điều khoản đệ trình đã được ĐHCĐ công ty thông qua với tỷ lệ 100%. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 sau đây:

- Tổng doanh thu: 67,2 tỷ đồng,
- Tổng chi phí: 65 tỷ đồng.
- LNTT: 2,2 tỷ đồng.

So với kết quả kinh doanh năm 2013 với LNTT vỏn vẹn 1,4 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận năm 2014 của công ty tăng trưởng 57,14%. Năm 2014, Vinagolf tiếp tục thuê công ty tư vấn để định giá lại các tài sản của Công ty như Khách sạn Golf 1, Khách sạn Golf 3, Khách sạn Golf Cần Thơ... nhằm xác định lại giá trị tài sản Công ty để bán hoặc cổ phần hóa theo đề án tái cấu trúc tài chính nhằm tái cấu trúc nguồn vốn cho công ty trong thời gian tới.

Năm 2013, lợi nhuận của VNG giảm sút, chỉ còn 461 triệu đồng (theo báo cáo hợp nhất kiểm toán), công ty quyết định không chi trả cổ tức cho cổ đông.

Công bố thông tin
Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên