MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ke-hoach-kinh-doanh-nam-2014

SBC bất ngờ lên phương án hủy niêm yết

SBC bất ngờ lên phương án hủy niêm yết

12/06/2014 16:29

Cổ phiếu SBC vừa bị rơi vào diện cảnh báo do lợi nhuận năm 2013 âm gần 50 tỷ đồng.

GMX, LM7: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

GMX, LM7: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

04/05/2014 23:04

Năm 2014 LM7 lên kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt 240 tỷ đồng giá trị sản xuất , đạt 170 tỷ đồng doanh thu và đạt 3,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến mức chi cổ tức năm 2014 là 4%.

VLA, HMH: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

VLA, HMH: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

04/05/2014 20:59

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 VLA đạt mục tiêu đạt 10 tỷ đồng doanh thu và 2,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 2 tỷ đồng LNST và dự kiến chi cổ tức năm 2014 là 12%.

VKD, CKV: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

VKD, CKV: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

04/05/2014 20:53

Năm 2014 VKD lên kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh thu đạt 140 tỷ đồng và 12,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

BXH, MIM: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

BXH, MIM: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2014

04/05/2014 20:48

Năm 2014 BXH lên kế hoạch đạt 219 tỷ đồng doanh thu và 8,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức thu nhập bình quân CBCNV đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến mức chi cổ tức đạt 10%.

[Trực tiếp] ĐHCĐ NSC: Phấn đấu chi phối thị phần Miền Bắc và Bắc Trung Bộ

[Trực tiếp] ĐHCĐ NSC: Phấn đấu chi phối thị phần Miền Bắc và Bắc Trung Bộ

15/04/2014 09:07

Năm nay, SCIC sẽ thoái vốn tại NSC. Nhân sự của NSC sẽ thay đổi ra sao cũng là một câu hỏi lớn mà nhà đầu tư chờ đợi công ty giải đáp.

HHG lên kế hoạch cổ tức 5% cho năm 2014

HHG lên kế hoạch cổ tức 5% cho năm 2014

13/04/2014 23:36

Công ty lên kế hoạch cổ tức 5% cho năm 2014.

NST, PCG: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

NST, PCG: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

12/04/2014 08:00

Tổng lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2014 của PCG đạt 7,21 tỷ đồng, chưa bằng một nửa mức 14,63 tỷ đồng đạt được năm 2013.

ĐHCĐ Bảo hiểm BIDV: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 1 nghìn tỷ

ĐHCĐ Bảo hiểm BIDV: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 1 nghìn tỷ

11/04/2014 13:15

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sẽ do HĐQT lựa chọn và quyết định. Tỷ lệ tối đa 30%.

Dầu ăn Tường An lên kế hoạch doanh thu 4.100 tỷ đồng năm 2014

Dầu ăn Tường An lên kế hoạch doanh thu 4.100 tỷ đồng năm 2014

11/04/2014 08:30

Năm 2014, công ty cũng dự kiến triển khai tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư tại nhà máy dầu Vinh, khai thác hiệu quả công suất các thiệt vị ở các nhà máy, đặc biệt là nhà máy dầu Phú Mỹ.

Sông Đà Cao Cường: CT.HĐQT kiêm TGĐ dự kiến nhận lương 36 triệu đồng/tháng năm 2014

Sông Đà Cao Cường: CT.HĐQT kiêm TGĐ dự kiến nhận lương 36 triệu đồng/tháng năm 2014

10/04/2014 10:51

Kế hoạch thu nhập bình quân cho người lao động cũng được công ty nâng từ 5,31 triệu đồng/người/tháng lên 6,5 triệu đồng/người/tháng tương đương mức tăng 22%.

Casumina đánh cược vào Dự án lốp Radial toàn thép, sẽ bỏ bất động sản, ngoài ngành

Casumina đánh cược vào Dự án lốp Radial toàn thép, sẽ bỏ bất động sản, ngoài ngành

09/04/2014 23:53

Casumina sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu để đạt tỷ trọng 30%/tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt trên 30% năm 2014.

[Trực tiếp] ĐHCĐ Sông Đà 505: Chưa vội tăng vốn điều lệ

[Trực tiếp] ĐHCĐ Sông Đà 505: Chưa vội tăng vốn điều lệ

26/03/2014 10:11

Cổ đông đề xuất phương án tăng vốn điều lệ song HĐQT cho rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, công ty sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian tới.

FLC: HĐQT thông qua kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng năm 2014

FLC: HĐQT thông qua kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng năm 2014

26/03/2014 08:17

Nghị quyết của HĐQT cũng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ dự kiến 10% bằng tiền mặt.

PXM: Bị nhắc nhở vì chậm nộp Nghị quyết HĐQT

PXM: Bị nhắc nhở vì chậm nộp Nghị quyết HĐQT

25/03/2014 11:55

Sau 2 năm thua lỗ liên tiếp, HĐQT PXM đã đề xuất kế hoạch lợi nhuận bằng 0 trên doanh thu 116 tỷ đồng năm 2014.

Vicem Bao bì Bỉm Sơn lên kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

Vicem Bao bì Bỉm Sơn lên kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận năm 2014

23/03/2014 16:24

Trong đó, chỉ tiêu LNTT được đề ra 10 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với mức thực hiện năm 2013. Mức cổ tức dự kiến giao động từ 10 đến 15% năm 2014.

PIT: Năm 2013 lỗ vì kinh doanh sơn

PIT: Năm 2013 lỗ vì kinh doanh sơn

21/03/2014 16:43

Lĩnh vực kinh doanh sơn của công ty con lỗ 19,8 tỷ đồng năm 2013, các lĩnh vực khác vẫn có hiệu quả, PIT cho biết. Năm 2014, dự kiến lĩnh vực này của công ty lãi 4 tỷ đồng.

[Trực tiếp] ĐHCĐ Viconship: Nâng tỷ lệ cổ tức năm 2013 thêm 10%

[Trực tiếp] ĐHCĐ Viconship: Nâng tỷ lệ cổ tức năm 2013 thêm 10%

21/03/2014 11:30

Trọng tâm của VSC trong năm 2014 là nghiên cứu đầu tư mở rộng cảng Đình Vũ. Dự án này có giá trị đầu tư 786 tỷ đồng, thu hồi vốn sau 7 năm và hoàn vốn sau 10 năm.

PTC và canh bạc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá

PTC và canh bạc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá

20/03/2014 07:50

PTC cần một cú huých để thoát khỏi tình trạng "con gà - quả trứng". Không vay được, không thu hồi các khoản phải thu được, chỉ còn cách phát hành thêm cổ phiếu.

Thủy điện Cần Đơn đề xuất kế hoạch lợi nhuận 142 tỷ đồng năm 2014

Thủy điện Cần Đơn đề xuất kế hoạch lợi nhuận 142 tỷ đồng năm 2014

19/03/2014 15:01

Cổ tức dự kiến năm 2014 tỷ lệ 20%.

Trở lên trên