MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ VIB: Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ hơn 44%, năm 2017 vẫn tiếp tục sàn UPCoM

27-04-2017 - 09:33 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãnh đạo NHNN đánh giá VIB là ngân hàng không phát triển mạnh nhất nhưng là một trong những ngân hàng lành mạnh và thực chất nhất.

Sáng ngày 27/4/2017, Ngân hàng Quốc Tế ( VIB ) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Theo báo cáo của lãnh đạo ngân hàng, năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch đại hội cổ đông giao; Tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; Tín dụng đạt gần 70 nghìn tỷ, tăng 25%. Các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%.

Kế hoạch năm 2017, ngân hàng đặt ra 2 phương án về tăng trưởng tín dụng. Một là tín dụng tăng trưởng 16% như NHNN phê duyệt; và hai là tăng trưởng 32% như kế hoạch của lãnh đạo ngân hàng đưa ra, tùy theo phê duyệt của NHNN. Lợi nhuân trước thuế dự kiến 750 tỷ; Huy động vốn thị trường 1 đạt trên 80.000 tỷ; Tổng tài sản tăng lên mức 120.000 tỷ. Cổ tức tiền mặt dự kiến là 5,5% trên vốn điều lệ, so với mức 5% của năm 2016. CAR ở mức trên 11%.

Năm 2016 VIB cùng với Vietcombank là hai ngân hàng đã tiên phong mua lại nợ xấu từ VAMC và đã mua lại được 30% dư nợ bán cho VAMC. Dự kiến năm 2017, ngân hàng sẽ tiếp tục mua nốt phần nợ đã bán cho VAMC để về tự xử lý và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

HĐQT cũng đề xuất kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Trả cổ tức và cổ phiếu thưởng hơn 44%

HĐQT cũng trình cổ đông về kế hoạch chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cũng như tăng vốn điều lệ lên trên dưới 8.000 tỷ đồng.

HĐQT đưa ra hai phương án. Một là, với phần lợi nhuận đã đạt được, HĐQT ngân hàng trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của NHNN) và cổ phiếu thưởng 39,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 3,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Và phương án hai đưa ra là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 8,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Theo lãnh đạo ngân hàng, các phương án tăng vốn điều lệ trên nhằm chuyển đổi cho VIB một vị thế mới về quy mô vốn điều lệ, sẵn sàng đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Lên kế hoạch mua lại mảng bán lẻ của ngân hàng khác

HĐQT ngân hàng cũng trình cổ đông để xin ý kiến về một loạt các chủ trương.

Cụ thể, HĐQT trình cổ đông thông qua chủ trương chuyển nhượng mảng hoạt động kinh doanh của một tổ chức tín dụng tại Việt Nam, bao gồm tài sản và công nợ về để khai thác và kinh doanh trong hệ thống VIB.

HĐQT đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định xác định danh mục các khoản tài sản và công nợ nhận chuyển nhượng; đàm phán và quyết định giá nhận chuyển nhượng; trình ơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc VIB nhận chuyển nhượng tài sản và công nợ của hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của TCTD nói trên; thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng; quyết định thời điểm nhận chuyển nhượng.

Đồng thời, HĐQT cũng đề xuất cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập, thoái vốn, giải thể công ty con với giá trị lên đến 30% vốn chủ sở hữu của ngân hàng nhưng không vượt quá 50% vốn điều lệ trong mọi trường hợp.

Đề xuất cổ đông ủy quyền cho HĐQT đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại DN, tổ chức tín dụng khác lên đến 30% vốn chủ sở hữu của VIB và cũng không quá 50% vốn.

Đề xuất ủy quyền cho HĐQT thông qua chủ trương mua nợ của các TCTD khác theo cơ chế thị trường về để khai thác và các khoản mua nợ tổng cộng sẽ không vượt quá 6.000 tỷ đồng…

Đại hội bước vào thảo luận

Cổ đông hỏi: Ngân hàng có đề xuất mua lại mảng bán lẻ của NH khác, thời điểm là khi nào?

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc trả lời: Đây là định hướng và trong báo cáo của HĐQT đã trình bày, ngân hàng sẽ nỗ lực tự thân và mua bán sáp nhập cũng như mua lại mảng kinh doanh của ngân hàng khác khi phù hợp. Cũng chưa biết khi nào có cơ hội, nhưng chúng ta đã có những cơ hội và muốn tiếp tục có cơ hội để mua bán lại mảng kinh doanh của ngân hàng khác. Thời điểm ra sao còn phụ thuộc vào thị trường.

Cổ đông hỏi: Ngân hàng có ý định đổi sàn niêm yết không?

Ông Đặng Khắc Vỹ: Ngân hàng đang giữ vững các cam kết với cổ đông rằng 2017 niêm yết trên UPCoM và 2018 niêm yết trên sàn chứng khoán. Còn nếu 2018 mà không có lợi cho cổ đông bằng cách hoãn lại thêm 1-2 năm thì sẽ xin ý kiến cổ đông quyết định sau.

Cổ đông hỏi: Tỷ lệ LDR nếu không tính liên ngân hàng là bao nhiêu?

Ngân hàng chưa bao giờ tiến đến ngưỡng quy định của NHNN.

Cổ đông: Hệ số NIM cao vì sao?

Ông Hàn Ngọc Vũ: Kênh ngân hàng bán lẻ có hệ số NIM cao. Tốc độ tăng trưởng của mảng bán lẻ và công nghệ số cao áp đảo. Tăng trưởng cao ở mảng kinh doanh này sẽ hỗ trợ hệ số NIM của VIB, Đây sẽ là xu hướng năm 2017 và các năm tiếp theo.

Cổ đông hỏi: Vì sao đặt mục tiêu tăng trưởng tiền gửi 35%?

Ông Hàn Ngọc Vũ: Tương ứng với tốc độ cho vay là 32% mà ngân hàng đặt ra. Con số này có thể được điều chỉnh nếu NHNN giảm cho tăng trưởng cho vay chỉ ở mức 16% thì sẽ điều chỉnh để đảm bảo tỷ lệ cho phù hợp.

Cổ đông hỏi: BLĐ ngân hàng đánh giá thế nào về mục tiêu tín dụng của các ngân hàng khác và vì sao ngân hàng lại đưa ra chỉ tiêu khác biệt đó?

Ông Đặng Khắc Vỹ: Trong giai đoạn 2010-2016 có nhiều ngân hàng lựa chọn tăng trưởng nóng, nhưng VIB đã không đi theo xu hướng đó. Chúng ta chú trọng vào quản trị rủi ro, hướng đến phục vụ phân khúc khách hàng có chất lượng tốt. Kết quả là, công tác quản trị rủi ro của VIB được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức tốt và thực chất.

Khi thị trường phục hồi, các tổ chức tín dụng đã có sự tăng trưởng nóng trước đây có thể sẽ phải quay lại giải quyết hậu quả của việc tăng trưởng nóng. Trong khi đó, thời gian tới VIB chỉ cần tập trung vào tăng trưởng trên nền tảng chất lượng tín dụng và cơ sở khách hàng đã xây dựng.

Việc tăng trưởng của VIB đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của NHNN đối với các chỉ tiêu. Năm 2017, nếu tăng trưởng hết 16%, VIB sẽ trình NHNN để xin thêm chỉ tiêu. Dù với kịch bản nào thì ngân hàng cũng sẽ đảm bảo với cổ đông chỉ tiêu 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế thông qua hoạt động tín dụng, và các dịch vụ thu phí khác như như bancas…

Cổ đông hỏi: Phí dịch vụ của VIB đang rất thấp, ngân hàng tính toán tăng phí để gia tăng quyền lợi cho cổ đông không?

Ông Hàn Ngọc Vũ: Cái gốc của ngân hàng là khách hàng nên phải lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng phải chú trọng vào chất lượng, nhưng room tăng phí vẫn còn.

Ông Đặng Khắc Vỹ bổ sung: Năm 2017 sẽ là một năm nhiều triển vọng của ngành ngân hàng Việt Nam, trong đó có VIB. Để hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao cho HĐQT, chúng tôi sẽ kiên định theo đuổi các mục tiêu gồm sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội; Ngân hàng an toàn và chất lượng; Đầu tư vào phát triển con người. VIB sẽ nỗ lực góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, đóng góp một cách trách nhiệm, tích cực cho việc phát triển một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh và thịnh vượng...

Đại diện Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Tp. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hoa có ý kiến

Lãnh đạo Cục TTGS NHNN Tp. Hà Nội ghi nhận, từ 2015 tới nay, VIB tập trung tự tái cơ cấu, ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ trên cả 3 mặt quản trị, tài chính và điều hành. Theo đánh giá của NHNN, VIB dù không phải ngân hàng phát triển nóng nhất song là một trong những ngân hàng lành mạnh nhất, đi vào thực chất, nâng cao năng lực tài chính.

Đặc biệt 2016 VIB đạt kết quả khả quan, với các chỉ tiêu tài chính kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch. VIB là một trong những ngân hàng chia cổ tức cao.

VIB là 1 trong 10 ngân hàng được NHNN giao thực hiện thí điểm Basel II và ngân hàng đang triển khai rất tốt. Trong khi hạn của NHNN chưa đến thì VIB đã đưa Basel II vào vận hành thử nghiệm với kết quả hệ số CAR thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Đại hội bước vào biểu quyết các tờ trình.

Toàn bộ tờ trình về hoạt động kinh doanh, về phương án tăng vốn điều lệ, phân phối lợi nhuận, về mức thù lao cho HĐQT và các ủy quyền cho HĐQT đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành trên 99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Riêng về phương án chia cổ tức, 99,81% đồng thuận với phương án 1 mà HĐQT đưa ra là trả cổ tức tiền mặt 5% và 39,5% cổ phiếu thưởng.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên