MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ Eximbank: Vẫn chưa thể thành công

24-05-2016 - 09:55 AM | Tài chính - ngân hàng

Mặc dù đã tổ chức lần 2, Eximbank vẫn chưa thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) sẽ tiến hành lần 2 sau khi tổ chức lần 1 bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Hơn 8h: Tỷ lệ cổ đông đăng ký tham dự là trên 57%, như vậy theo quy định, ngân hàng đã đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm chốt 9h04': tỷ lệ này đã tăng vượt 90%.

Sau khi Đại hội đọc xong quy chế ĐHĐCĐ một nhóm cổ đông đã đứng dậy phản đối gay gắt về việc không đồng ý.


Sau khi vấp sự phản đổi của cổ đông về quy chế của ĐH, Eximbank đã công bố tỷ lệ để thông qua nội dung đầu tiên.

Sau khi vấp sự phản đổi của cổ đông về quy chế của ĐH, Eximbank đã công bố tỷ lệ để thông qua nội dung đầu tiên.

Đại hội tiến hành nhưng một bộ phận cổ đông vẫn phản đối kịch liệt việc ĐH thông qua quy chế Đại hội. Dù ban chủ tọa đã ngồi vào bàn làm việc nhưng cổ đông vẫn ào ào phản đối quy chế do Quy chế chỉ có 3 thành viên ngồi trên ghế tọa đoàn nhưng bàn đại hội có tới 5 thành viên.

Trước phản ứng gay gắt này, ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT phát biểu: Chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Quốc có quyền chỉ định thêm 2 thành viên. Kiến nghị của một số cổ đông là cần có 5 người trong ban chủ tọa thì Chủ tịch HĐQT có mời thêm Trưởng ban kiểm soát ông Trần Lê Quyết và ông Nishizawa - thành viên HĐQT.

"Sau đây chúng tôi mời 2 ông Trần Lê Quyết và ông Nishizawa rời khỏi bàn chủ tọa và cho phép chúng tôi tiến hành ĐH một cách văn mình", ông Tùng nói.

Cổ đông đề nghị có đại diện của NHNN hoặc KPMG hoặc cổ đông ứng cử ban kiểm phiếu, để tránh trường hợp như ĐH bất thường của Eximbank lần trước.

Cuối cùng, HĐQT Eximbank đề nghị cổ đông có thể bầu thêm 2 người vào ban kiểm phiếu. Bởi theo lý giải của ông Quốc, sau khi liên hệ với KPMG, phía KPMG trả lời không có dịch vụ về kiểm phiếu cho các doanh nghiệp trong các kỳ ĐHCĐ. Còn phía Ngân hàng Nhà nước là cơ quan nhà nước, nên không có chức năng trong việc tham gia vào ban kiểm phiếu của ĐHCĐ Eximbank.

Sau khi mời thêm cổ đông tham dự vào ban kiểm phiếu. Ngân hàng đã tiến hành kiểm phiếu lại tỷ lệ thông qua chương trình đại hội. Tỷ lệ không đồng ý đã vượt quá 50%.

Một cổ đông đứng dậy phát biểu:"Ai không đồng ý thì chỉ rõ ở điểm nào, xin mạnh dạn đề nghị. Ngân hàng EIB không thể để một nhóm cổ đông làm ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta nhất quyết phải đại hội cho xong".

Theo yêu cầu của một nhóm cổ đông, tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) cần được có trong lịch trình theo đúng như dự kiến ban đầu.

Sau những tranh cãi đó, Eximbank đang tiến hành kiểm phiếu lại lần 2 để thông qua chương trình ĐH.

Kết quả biểu quyết, 56,82% cổ đông thông qua chương trình Đại hội gồm 2 điều trên; 43,05% cổ đông không đồng ý. Cổ đông không ý kiến 0,13%.

Như vậy, Chương trình ĐHCĐ thường niên hôm nay sẽ phải thảo luận 18 nội dung như tài liệu ban đầu, cụ thể 2 nội dung về thông qua tờ trình chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông thông qua vào chương trình và nội dung họp ĐHCĐ và tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI theo đề nghị của nhóm cổ đông sẽ tiếp tục được đưa vào chương trình đại hội.

10h34: Đại hội mới chính thức bắt đầu. Ông Lê Minh Quốc chủ tịch Eximbank lên báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015.

Năm 2015, lợi nhuận trước dự phòng của Eximbank đạt 1.495 tỷ đồng nhưng sau khi trích lập, con số LNTT chỉ còn 61 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch năm.

Do các khoản lỗ lũy kế được hạch toán hồi tố năm 2014 liên quan đến điều chỉnh lợi nhuận từ năm 2010 đến năm 2013, EIB cần giữ lại lợi nhuận còn lại cho đến hết hồi tố nên không chia cổ tức năm 2015.

Năm 2016, EIB đặt kế hoạch tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20%, phấn đấu duy trì bền vững nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.

Phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra

Eximbank đã bán các BĐS cho Eximland và cho Eximland vay, thực hiện mua các bất động sản và hạch toán tăng thu nhập của EIB (không phải thu nhập từ hoạt động kinh doanh) đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116,7 tỷ đồng. EIB đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức từ năm 2010 - 2013. Đến nay, EIB đã khắc phục được 284,8 tỷ đồng, còn 831,8 tỷ đồng phải tiếp tục sửa chữa.

Thanh tra kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng BĐS là chưa đúng quy định chuẩn mực kế toán. Thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến ĐHCĐ thông qua phương án khắc phục.

Tại ĐHCĐ bất thường ngày 15/12/2015, phương án do HĐQT nhiệm kỳ trước đề cử đã không được thông qua nên HĐQT nhiệm kỳ mới phải hạch toán hồi tố đúng nguyên tắc kế toán. Số tiền phải điều chỉnh tại ngày 31/12/2014 là 948,6 tỷ đồng, bao gồm 831,8 tỷ đồng hạch toán 2010 - 2013, phần còn lại là chi phí liên quan. Việc điều chỉnh này đã được KPMG xác nhận phù hợp.

Do đó, HĐQT trình cổ đông thông qua phương án đối với việc điều chỉnh hồi tố. Đối với thuế đã nộp, Eximbank làm văn bản gửi Cơ quan thuế xin được hướng dẫn và khấu trừ số thuế đã nộp vào số thuế phải nộp của các năm sau. Số tiền đã trích các quỹ thì điều chỉnh giảm quỹ, thu hồi số tiền đã trích quỹ khen thưởng...

Thay đổi phương án xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm

Theo phương án đã được thông qua, dự án này có quy mô 5 tầng hầm, 40 tầng cao, tổng diện tích sàn 68.498 m2. Exximbank đã có chuyển quyền đất hợp lệ và cần thực hiện đóng khoảng 200 tỷ đồng nghĩa vụ bổ sung theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.600 tỷ đồng.

Đến ngày 3/2/2015, HĐQT có quyết định tạm thời chưa triển khai dự án và chờ HĐQT nhiệm kỳ VI xem xét.

Do đó, phương án HĐQT mới đưa ra là điều chỉnh phương án thiết kế kiến trúc tháp phù hợp địa bàn ,cảnh quan và mục đích sử dụng; thay đổi chức năng và chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy mô.

Đặc biệt, chọn đối tác để liên doanh, hợp tác đầu tư, các hình thức dự kiến bao gồm nhưng không hạn chế: Eximbank chỉ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phía đối tác đầu tư vốn xây dựng. Sau khi dự án hoàn thành thì Eximbank được quyền sở hữu một phần mặt bằng làm văn phòng của tòa nhà; Các hình thức hợp tác đầu tư khác phù hợp điều kiện Eximbank và pháp luật hiện hành.

Hai cổ đông lớn đề cử bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

HĐQT cho biết, hai nhóm cổ đông lớn có yêu cầu đưa vào chương trình ĐHCĐ việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Cụ thể, cổ đông đông nắm giữ 11,82% vốn đề cử bà Nguyễn Thị Xuân Loan và cổ đông nắm giữ 10,42% cổ phần đề cử ông Phạm Hữu Phương.

HĐQT cho rằng chưa phải là thời điểm thích hợp để bầu thành viên HĐQT mới. Tuy nhiên, tôn trọng ý kiến của nhóm cổ đông và nhận thức ĐHCĐ mới là cơ quan quyền lực cao nhất, HĐQT đưa ra ý kiến trên vào chương trình và nội dung họp ĐHCĐ.

Eximbank cũng cho biết ngày 26/4, ngân hàng nhận được kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 25,95% vốn điều lệ của Eximbank đề nghị số lượng thành viên HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VI chỉ là 9 người như hiện tại.

Phần hỏi đáp:

Xuất hiện lá thư của cổ đông:

“Tôi là Đặng Hoài Nam, qua tham dự ngày 24/5, có những thành phần phá hoại ĐHCĐ vì vậy lãnh đạo phải có nhiều biện pháp mạnh. Các HĐQT cần bình tĩnh điều hành, vững vàng tay chèo tay lái, làm cho NH trở thành xương sống của hệ thống. Tôi là cổ đông sáng lập mong lãnh đạo đưa ngân hàng phát triển vững mạnh”

Ngay sau đó, một cổ đông khác cho biết lúc đầu ĐHĐCĐ tổ chức không có trật tự, sau đó đã trật tự và tiến hành Đại hội. Việc lá thư vừa được đọc không nằm trong chương trình Đại hội, tại sao lại đọc?

"Nhóm cổ đông nào là phá hoại, cơ quan chức năng đã kết luận chưa, chúng tôi đề nghị làm rõ danh tính nhóm cổ đông này", cổ đông nói.

Đại diện ngân hàng cho biết luôn lắng nghe và mong cổ đông ôn hòa mặc dù có khác biệt về quan điểm.

Một cổ đông khác có ý kiến: "Chúng tôi đã nhiều lần họp ĐHĐCĐ nhưng hôm nay chúng tôi quá sốc. Uy tín của ban lãnh đạo đã giảm sút trong mắt chúng tôi, tổ chức Đại hội mà để ồn ào thế này".

Ngoài ra, hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng đi xuống mà chúng tôi chỉ quan tâm đén cổ tức trong khi báo cáo viết quá nhiều, mang tính khẩu hiệu.

Eximbank kết hợp với người Nhật thì cổ đông được gì? Ngoài ra tôi vẫn chưa tin tưởng ban lãnh đạo mới. Nội bộ đoàn kết của lãnh đạo ngân hàng có vấn đề. Sacombank cũng liên kết với Phương Nam mà họ vẫn ĐHCĐ ngon lành tại sao chúng ta lại vậy.

Thành viên HĐQT, ông Ngô Thanh Tùng: "Chúng cháu thành thật xin lỗi đã không làm tốt để lộn xộn ban đầu.

Về lãi, ngân hàng chưa chia cổ tức cho cổ đông, đây là điều khó khăn nhất của lãnh đạo, chúng cháu cũng không biết ăn nói như thế nào với những cổ đông bỏ tiền vào ngân hàng. Lãnh đạo ngân hàng sẽ nỗ lực để vực dậy ngân hàng.

Hôm qua chúng cháu có nói chuyện với một công ty chia cổ tức 25%, ban lãnh đạo cảm thấy xấu hổ với các cô, các chú hưu trí, các cổ đông gắn bó với ngân hàng.

Cô có nói rằng chưa tin tưởng HĐQT mới, chúng cháu hoàn toàn đồng ý. Mới có 4 tháng đáng lẽ, chúng cháu có thể làm được nhiều hơn nhưng do phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Chúng cháu cũng khuyến nghị cổ đông không nên vội vã tin tưởng mà cần nhìn vào hành động và chúng cháu cần thời gian để cống hiến".

Cổ đông: Đề nghị báo cáo nợ xấu? Làm rõ trách nhiệm cá nhân của HĐQT cũ với nợ xấu gây ra?

Theo thông tin, bà Nguyễn Thị Xuân Loan ứng cử vào HĐQT Eximbank, bà Loan cũng là nguyên thành viên HĐQT của ngân hàng Nam Á, HĐQT đã tìm hiểu thông tin này chưa? Giả sử được bầu vào thì có xung đột xảy ra giữa Nam Á và Eximbank như thế nào, yêu cầu HĐQT rà soát.

Bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó tổng giám đốc Eximbank:

Tính đến 31/12/2015, Eximbank xử lý hơn 2.800 tỷ, trong đó khoảng 770 tỷ bán cho VAMC. Đến nay, Eximbank đã xử lý được 1.200 tỷ đồng nợ xấu, đã thu hồi được 950 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ bán cho VAMC. Kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm 2016 là 2.000 tỷ đồng.

Một cổ đông khác: Tại sao HĐQT Eximbank cũ lại sớm đập trụ sở chính ở số 7 Lê Thị Hồng Gấm. quận 1. TP. HCM để rồi phải đi thuê ở trung tâm thương mại Vincom hay Kumho, khiến chi phí rất tốn kém. Trong khi, cổ đông đã 2 năm không nhận được một đồng cổ tức nào. Vì thế, cổ đông yêu cầu HĐQT phải nghĩ đến quyền lợi của cổ đông, nhất là các cổ đông nhỏ, lẻ.

Ông Ngô Thanh Tùng: Những vấn đề của HĐQT cũ sẽ có cơ quan chức năng xem xét. Tôi mong rằng, cổ đông có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động của Eximbank trong thời gian tới, nếu không nó cũng sẽ xảy ra những thất thoát trong quá khứ.

Số lượng thành viên HĐQT là 09 hay 11 người? Theo lăng kính của mỗi người mỗi khác, 09 thành viên sẽ có hiệu quả hơn, nhưng nếu cổ đông đầu tư lớn vào ngân hàng thì họ cũng muốn vào HĐQT. Nếu ĐHĐCĐ quyết định như thế nào thì chúng tôi tôn trọng ý kiến của cổ đông.

Ông Đặng Phước Dừa, nguyên Phó Chủ tịch Eximbank: Cách hành xử của HĐQT là không tôn trọng cổ đông. Nghị quyết là bầu 11 thành viên HĐQT mà bây giờ còn xin tờ trình 9 hoặc là 11 thành viên như vậy là không coi trọng cổ đông. Đề nghị cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm toàn bộ 9 thành viên HĐQT.

13h30: Đại diện Eximbank cho biết do lý do bất khả kháng ít phút tới ngân hàng phải trả lại khán phòng cho khách sạn chuẩn bị đón tiếp phái đoàn Mỹ. Do vậy sẽ tạm hoãn việc kiểm phiếu và thùng phiếu này được niêm phong.

Theo đó, Đại hội tiến hành lấy ý kiến tạm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ tại đây và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu sau đó.

Tuy nhiên tỷ lệ không đồng ý là 52%. Tuy nhiên một cổ đông cho biết là do một số cổ đông đã bỏ về chỉ còn nhóm cổ đông tổ chức vẫn ở lại đủ nên không thể căn cứ vào kết quả này.

Đại diện ngân hàng cho biết sẽ tìm địa điểm khác để tiếp tục. Tuy nhiên do bị cấm đường, chỉ có thể đi bộ và hệ thống kỹ thuật không thể di chuyển do vậy, ngân hàng mong kết thúc ĐH ở đây.

"Chúng tôi cũng xin nói rõ địa điểm ngày hôm nay đã đặt trước đó 1 tháng và sự kiện bất khả kháng này chúng tôi mới được thông báo cách đây ít ngày. Do vậy, ngân hàng sẽ dừng lại ĐH và tiếp tục thông qua các nội dung vào ĐH bất thường diễn ra sau đó", ông Tùng cho biết.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên