MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ Licogi 16 (LCG): 3 mảng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 là hạ tầng, năng lượng tái tạo và BĐS, tổng nhu cầu vốn 20.000 tỷ đồng

17-04-2022 - 06:58 AM | Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Licogi 16 (LCG): 3 mảng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 là hạ tầng, năng lượng tái tạo và BĐS, tổng nhu cầu vốn 20.000 tỷ đồng

Tổng giá trị hợp đồng hạ tầng kế hoạch là 6.000 tỷ, bất động sản thì mục tiêu quỹ đất 500ha và 521MW tại mảng NLTT. Và để thực hiện mục tiêu này, nguồn vốn tại hạ tầng hiện LCG đã có, chủ yếu từ nguồn vốn nội tại.

CTCP Licogi 16 (LCG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, thông qua kế hoạch doanh thu 2.005 tỷ đồng, tăng 11% và lãi sau thuế 250 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Tương ứng, lợi nhuận dự đạt 250 tỷ đồng.

Trong đó, (i) doanh thu chuyển tiếp từ năm 2021 sang từ các hợp đồng dự án đã ký kết và đang thực hiện là 893 tỷ đồng; từ các hợp đồng dự án dự kiến ký kết thực hiện, đang trong quá trình đấu thầu và chào thầu là 570 tỷ đồng; từ các đơn vị thành viên dự kiến là 262 tỷ đồng.

(ii) Doanh thu bất động sản dự đạt 80 tỷ đồng từ kinh doanh phần quỹ đất còn lại, trong đó trọng tâm là quỹ đất dự án Long Tân.

(iii) Cuối cùng, hoạt động kinh doanh khác cũng sẽ đem về 200 tỷ đồng doanh thu.

Lên chiến lược hoạt động cho năm nay, LCG cho biết:

Thứ nhất, với mảng năng lượng tái tạo (NLTT): Công ty dự hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Solar Chư Ngọc giai đoạn 1 và dự án Solar Nhơn Hải, triển khai dự án Solar Chư Ngọc giai đoạn 2 theo kế hoạch đã hoạch định.

Đối với các dự điện gió, LCG sẽ chủ động thực hiện các công việc tiền dự án trong thời gian chờ phê duyệt chính thức Quy hoạch Điện VIII và các cơ chế DPPA.

Mặt khác, Công ty cũng sẽ tìm kiếm các dự án tiềm năng để đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo mới.

Thứ hai, với lĩnh vực bất động sản: Công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với phần dự án đã chuyển nhượng làm cơ sở để thu hồi giá trị chuyển nhượng tại dự án Long Tân City và dự án Điền Phước.

Song song, đề xuất đầu tư các dự án mới tại các địa phương như Ninh Thuận, Thanh Hóa, Lâm Đồng để đưa vào kế hoạch phát triển kinh doanh trong giai đoạn đến năm 2025.

Với những luận điểm trên, ban lãnh đạo dự kiến doanh thu đến năm 2025 sẽ đạt hơn 4.000 tỷ, tương ứng mức lợi nhuận 485 tỷ đồng.

Dự kiến phát hành 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021

Năm 2021, LCG ghi nhận 1.803 tỷ doanh thu - giảm 49% và lãi ròng 182 tỷ đồng - giảm 41% so với năm ngoái. Theo Công ty, năm 2021 tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, doanh thu giảm so thực hiện giãn cách. Chưa kể, phần doanh thu rất lớn theo hoạch định ban đầu từ việc thi công dự án trong lĩnh vực NLTT không đạt được do chưa tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện.

Với kết quả trên, HĐQT đề xuất mức chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Cụ thể, LCG sẽ phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 10:1.

Nguồn vốn phát hành trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2021. Sang năm 2022, Công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 12%.

Ngoài ra, LCG cũng dự kiến phát hành gần 3,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tại Đại hội, HĐQT thống nhất với ý kiến cổ đông đối tượng phát hành ESOP sẽ là những lãnh đạo gắn bó và đóng góp chính cho tăng trưởng kinh doanh Công ty.

HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Cụ thể, số tiền gần 479 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty thực hiện lần lượt theo thứ tự ưu tiên. Bao gồm:

+ LCG sẽ dùng 150 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân (150 tỷ đồng);

+ Thanh toán nợ vay (204 tỷ đồng);

+ Cuối cùng sẽ dùng gần 125 tỷ đồng còn lại góp vốn vào CTCP Điện mặt trời Chư Ngọc để triển khai thực hiện giai đọan 2 Dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - công suất 25 Mwp.

Đại hội thảo luận

1. Cơ sở ghi nhận doanh thu 2005 tỷ đồng của năm 2022? Giá trị hợp đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2022?

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Việc ghi nhận doanh thu kế hoạch năm 2022 căn cứ trên cơ sở kế hoạch tiến độ triển khai đối với các dự án đã ký hợp đồng, đang đấu thầu, chỉ định thầu và dự kiến chào thầu, cụ thể:

+ Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết giá trị 2600 tỷ thì doanh thu chuyển tiếp từ năm 2021 sang là khoảng 900 tỷ đồng (chủ yếu từ các dự án QL45-NS, Vân Đồn Tiên Yên, Sân Bay Long Thành).

+ Trên cơ sở chính sách của chỉnh phủ về việc phát triển lĩnh vực hạ tầng giao thông đối với tuyến cao tốc Bắc Nam cũng như việc phát triển hạ tầng liên vùng thì doanh thu từ các hợp đồng dự án dự kiến ký kết thực hiện, đã và đang trong quá trình đấu thầu, chỉ định thầu, doanh thu từ các đơn vị thành viên công ty thành viên, bất động sản là 1.100 tỷ đồng.

Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ghi nhận trong năm 2022 công ty đã chào thầu, đấu thầu và xin chỉ định thầu dự kiến là 2.000 tỷ đồng.

2. Chiến lược định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2022 – 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực nào? 

Ông Bùi Dương Hùng trả lời:

Theo định hướng phát triển chiến lược của Chính phủ trong thời gian sắp tới liên quan đến việc sẽ tập trung để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, trong đó gồm hệ thống cao tốc Bắc Nam và hệ thống cao tốc kết nối liên kết vùng.

Ngoài ra theo chiến lược phát triển năng lượng quốc gia thì sẽ khuyến khích hướng tới phát triển các dự án năng lượng sạch về điện gió và điện mặt trời. Với định hướng phát triển này thì cũng sẽ khuyến khích tạo động lực cho các dự án bất động sản đặc biệt là bất động sản khu vực lân cận địa bàn có dự án triển khai.

Công ty theo  đó  sẽ tập trung trong việc phát triển ba lĩnh vực trụ cột về Hạ tầng Giao thông, Bất động sản và Năng lượng tái tạo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Hạ tầng giao thông: Ngoài danh mục máy móc thiết bị đã đầu tư với giá trị 563 tỷ thì công ty đã trình HĐQT để tiếp tục đầu tư thêm danh mục MMTB với giá trị hàng trăm tỷ để đồng bộ hệ thống thiết bị đủ khả năng có thể tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn cấp quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2025, Công ty sẽ ký kết được tổng giá trị hợp đồng thi công xây lắp là 6.000 tỷ đồng.

+ Lĩnh vực năng lượng tái tạo: Về đầu tư LCG đang chờ công bố quy hoạch điện 8, sau khi có sẽ triển khai đầu tư xây dựng ngay dự án điện mặt trời Chư Ngọc 25Mwp. Các dự án điện gió đã được thẩm định, đề xuất thẩm định (Thăng Hưng 100Mwp, Iator 100 Mwp tại Gia Lai, Quảng Trị, Hướng Hóa 2 tại Quảng Trị tổng công suất 96 Mwp, Đình Lập 100 Mwp). Về phương án đầu tư đối với các dự án này thì triển khai tham gia hợp tác cùng các đối tác nước ngoài có năng lực về kỹ thuật công nghệ (như công ty Enertrag của Đức) và năng lực về thu xếp tài chính (như Tokyo Gas của Nhật) để phát triển danh mục các dự án trên.

Riêng dự án Điện mặt trời ngoài 2 dự án đã đầu tư về Solar Chư Ngọc và Solar Ninh Thuận thì công ty đã xin bổ sung đầu tư thêm dự án Điện mặt trời Ninh Sơn 1 công suất 100Mwp.

Về xây lắp, dựa trên năng lực đã thực hiện các dự án năng lượng tại tạo sẽ tham gia đấu thầu các dự án dự kiến triển khai sau khi có công bố quy hoạch điện 8.

+ Lĩnh vực Bất động sản: Hoàn thiện đầu tư hạ tầng và pháp lý để triển khai kinh doanh hết quỹ đất dự án còn lại khoảng 18ha (Long Tân 7ha, Trường Nghề 7,5ha, Nam Phương – Bảo Lộc 3,4ha). Mục tiêu đến năm 2025 Công ty sẽ phát triển và khai thác được quỹ đất dự kiến 500 ha tại các địa phương Thanh Hóa, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

3. Theo định hướng chiến lược đến năm 2025 như đã nêu thì kế hoạch nguồn lực tài chính công ty sẽ dự kiến cụ thể như thế nào?

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Đối với lĩnh vực xây lắp, hạ tầng giao thông dự kiến sẽ tự cân đối trong nguồn vốn của chính lĩnh vực này. Tổng mức đầu tư của hai lĩnh vực lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản dự kiến là 20.000 tỷ trong đó lĩnh vực năng lượng tại tạo dự kiến là 12.000 tỷ và bất động sản là 8.000 tỷ đồng. Tùy từng thời điểm theo tính chất từng dự án sẽ thực hiện phân bổ nguồn lực tài chính và lựa chọn nguồn vốn huy động nguồn vốn đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn trên cơ sở ba nguồn vốn chính gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng và vốn huy động khác (hợp tác đầu tư, kinh doanh khai thác các dự án đủ điều kiện pháp lý).

4. Theo báo cáo tài chính của công ty thì giá trị công nợ phải thu của công ty còn rất lớn, tinh trạng thu hồi vốn hiện nay của Công ty đã thực hiện như thế nào?

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Công nợ các khoản phải thu lớn đến cuối năm 2021 là 773 tỷ đồng. Công ty luôn chú trọng trong công tác thu hồi vốn, bằng nhiều các giải pháp quyết liệt và có phân công giao trách nhiệm cho từng cá nhận đơn vị để tập trung đôn đốc thu hồi công nợ từng dự án cụ thể. Thực tế trong Quý 1 đã thu hồi được công nợ khoảng 337 tỷ đồng.

Về các dự án dự kiến tham gia thì công ty sẽ đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng tài chính của CĐT để đảm bảo giảm thiểu tối đa tình trạng chiếm dụng vốn từ CĐT. Riêng đối với mảng hạ tầng giao thông chiếm tỷ trọng lớn hiện nay chủ yếu là các dự án cao tốc vốn ngân sách nhà nước, công ty làm việc sát sao với CĐT cũng như các cơ quan nhà nước, đáp ứng tiến độ cũng như hoàn thành các yêu cầu theo quy định đối với hồ sơ thanh toán để chủ động thu hồi công nợ.

5. Tại sao ĐHĐCĐ đưa kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 15% mà thực tế lại điều chỉnh là 10% bằng cổ phiếu?

Ông Nguyễn Văn Nghĩa trả lời:

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 kế hoạch sản xuất kinh doanh không đạt. Trên thực tế thời gian vừa qua hiệu quả đối với lĩnh vực xây lắp không cao, nên công ty sẽ tập trung sử dụng nguồn vốn tái đầu tư chuyển hướng tập trung đầu tư vào các tài sản có giá trị và có tính thanh khoản cao cụ thể là bất động sản. Chính vì vậy trình Đại hội để chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

6. Theo thông tin từ chính sách của chính phủ về việc tập trung phát triển trong lĩnh vực hạ tầng giao thông thì Công ty đã có sự chuẩn bị như thế nào để đón đầu đối với những cơ hội này? 

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Ngoài nguồn nhận lực và năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính được tích lũy từ rất nhiều năm thi công các dự án có quy mô lớn thì công ty xác định một yếu tố rất quan trọng trong lĩnh vực hạ tầng giao thông là máy móc thiết bị. Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị đã đầu tư đến hết năm 2021 là 563 tỷ đồng, đã khấu hao được 50%, trong đó để đồng bộ hóa dây chuyền thì riêng năm 2021 đã đầu tư thêm 94 tỷ đồng và dự kiến năm 2022 đang trình bổ sung thêm khoảng 100 tỷ đồng.

Với việc chuẩn bị đẩy đủ từ nhân lực, tài chính, thiết bị thì công ty đã hoàn toàn sẵn sàng chủ động để tham gia vào bất kỳ các dự án nào trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

7. Ước thực hiện kết quả kinh doanh quý 1/2022?

Ông Tăng Quốc Thuộc trả lời:

Căn cứ sản lượng chuyển tiếp từ năm 2021 cũng như sản lượng đã thực hiện được trong quý 1 đã và đang nghiệm thu thanh toán thì dự kiến doanh thu177 tỷ đồng; lợi nhuận là 51 tỷ đồng.

Kế hoạch quý 2 doanh thu 537 tỷ, lợi nhuận 80 tỷ. Quý 3 doanh thu 492 tỷ lợi nhuận 40 tỷ. Quý 4 doanh thu 799 tỷ lợi nhuận 79 tỷ.

https://cafef.vn/dhdcd-licogi-16-lcg-3-mang-trong-diem-giai-doan-2021-2025-la-ha-tang-nang-luong-tai-tao-va-bds-tong-nhu-cau-von-20000-ty-dong-20220416114141738.chn

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên