MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ VietABank: Kế hoạch tăng vốn lên 4.200 tỷ đồng và sớm niêm yết lên sàn chứng khoán

26-04-2016 - 11:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Trước thắc mắc của cổ đông về cổ tức, Ngân hàng Việt Á cho biết đang trình lên NHNN phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

8h30: Đại hội chính thức bắt đầu.

8h45: Ban lãnh đạo đọc báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2015.

Năm 2015 lãi trước thuế 115 tỷ, đang trình NHNN phương án chia cổ tức

Cụ thể, theo báo cáo của Ban lãnh đạo ngân hàng, năm 2015 ngân hàng đạt 115,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 91% so với năm trước. Tổng tài sản ở mức 41.878 tỷ đồng, tăng 18%. Cho vay khách hàng đạt 20.268 tỷ đồng, tăng 28%. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ về mức 2,26%. Năm 2015, ngân hàng đã tăng vốn từ 3.098 tỷ lên 3.500 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2015, ngân hàng sau khi trích lập các quỹ còn 69,6 tỷ lợi nhuận giữ lại và hiện đang trình NHNN phương án chia cổ tức.

Ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua quyết toán thù lao, lương và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015 là 3,95 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn, niêm yết

Kế hoạch năm 2016, ngân hàng sẽ tăng tiếp vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tổng tài sản lên trên 55 nghìn tỷ, tăng 31%. Tổng huy động là 50,7 nghìn tỷ, tăng 36%. Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và đầu tư trái phiếu, nợ bán cho VAMC) đạt 28,7 nghìn tỷ, tăng 25%.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 201,4 tỷ đồng, tăng 74,67%. Ngân hàng cho biết sẽ kiểm soát các chi phí để đảm bảo mức tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân năm 2016 là 5,7%

Hiện Việt Á chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Theo quy định tại Thông tư 180, tất cả các công ty đại chúng hình thành trước ngày 1/1/2016 mà không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ phải thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/1/2016.

Vì vậy, HĐQT ngân hàng trình cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM hoặc niêm yết trên Sở HNX hoặc HSX tùy theo tình hình thực tế của ngân hàng và thị trường.

Miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT

Đồng thời ngân hàng cũng sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Xuân Luật.

Ông Luật có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và đã được HĐQT ngân hàng thông qua việc thực hiện trình Đại hội đơn từ nhiệm.

Cơ cấu HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi miễn nhiệm một thành viên tại Đại hội năm 2016 sẽ gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập, 1 thành viên điều hành (kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc).

10h20: Chuyển sang phần thảo luận:

Cổ đông: Ngân hàng hãy cho biết tiến độ tái cơ cấu của ngân hàng trong thời gian qua?

Chủ tịch HĐQT Phương Hữu Việt cho biết ngày 24/3/2014, NHNN đã phê duyệt Phương án cơ cấu lại VietABank để triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2015, ngân hàng được ghi nhận đã “hoàn thành/cơ bản hoàn thành” các mục tiêu của phương án cơ cấu lại.

Kết quả đạt được như đã trình bày tại báo cáo trên. Ngoài ra, ngân hàng xác định rõ xây dựng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, môi trường minh bạch, lành mạnh cho cán bộ công nhân viên làm việc và cống hiến.

Cổ đông: Kết thúc quý I/2016, lợi nhuận ngân hàng đạt bao nhiêu? Tại sao gần đây ngân hàng không chia cổ tức cho cổ đông, năm 2015 ngân hàng có chia không?

Ban điều hành ngân hàng: Thực hiện chủ trương của NHNN, để tăng cường năng lực tài chính cho ngân hàng, mở rộng mạng lưới và quy mô ngân hàng, NHNN khuyến khích các ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu, bởi vốn chủ sở hữu của các ngân hàng còn nhỏ do vậy hầu hết các ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Năm 2015, Việt Á sẽ chia cổ tức nhưng sẽ bằng cổ phiếu và đang trình phương án này lên NHNN dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để phát hành cổ tức cho cổ đông. Việc chia cổ tức sẽ do cổ đông quyết định thông qua tờ trình ngày hôm nay.

Kết thúc quý I/2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 46 nghìn tỷ, dư nợ cho vay tăng trưởng trên 10%, Lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng. Chúng tôi tin tưởng năm 2016, ngân hàng sẽ hoàn thành và cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Ông Phương Hữu Việt nói thêm: Chúng tôi sẽ nỗ lực, các cổ đông họp bàn hôm nay và chấp thuận của NHNN để quyết định vấn đề chia cổ tức.

11h10: Đại hội đã thông qua các tờ trình. Trong đó, về việc chia cổ tức, VietABank cho biết sẽ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức sau khi được NHNN chấp thuận với tỷ lệ chia cổ tức là 7,5%, nếu thông qua sau đợt phát hành này, ngân hàng sẽ tăng vốn từ 3.500 tỷ đồng lên 3.762 tỷ đồng.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên